Blogi

Katupartioinnista ja Soldiers of Odinista

Katupartiointi ei ole tämän päivän ilmiö vaikka nyt se on noussut terminä esille mediassa Soldiers of Odin järjestön myötä. Katupartiointi-sanalla on historian tapahtumista johtuen varsin negatiivinen sävy vaikka paikoin katupartioinnin avulla on suurkaupungeissa pyritty rauhoittamaan jengiytyneitä alueita ja tuomaan turvaa alueen asukkaille, mutta pääsääntöisesti määräävä tekijä tällaisissa turvallisuutta lisäävissä katupartioissa on se, että niiden taustalta ei löydy poliittisia tai ideologisia kytkentöjä ja usein ne ovat paikallisten perustamia ryhmiä ja seurausta pitkään jatkuneista alueellisista (toisinaan yhtä kaupunginosaa koskevista) ongelmista. New Yorkista toimintansa aloittanutta Guardian Angels’ia voi pitää tällaisena yleishyödyllisenä yhteisönä. (1) Soldiers of Odinin kohdalla suuren suurta epäilystä herättää ryhmittymän/organisaation tausta, tämä panee epäilemään ettei toiminta välttämättä ole niin viatonta ja että sillä on muitakin tarkoitusperiä.

Soldiers of Odinin taustalta Kemin suunnalta löytyy henkilö – Mika Ranta, joka on SVL:n (eli Suomen Vastarintaliike) jäsen ja jäsenvärvääjä. Kun tutustuu organisaation taustoihin ja tarkoitusperiin, herää pienoinen epäilys toimintaa kohtaan – minä en kovinkaan mielelläni kaipaa kansalaisten turvallisuutta varmistamaan ryhmittymää, jonka johtohenkilöillä on tiivis kytkös Suomen Vastarintaliikkeeseen. Suomen Vastarintaliike omilla kotisivuillaan tavoittelee Suomeen vallankumousta, jolla Suomen demokraattinen poliittinen järjestelmä korvattaisiin autoritaarisella kansallissosialistisella yhteiskuntajärjestyksellä. Järjestö kannattaa rotuoppeja ja valkoisten ylivaltaa, tämän lisäksi se vastustaa maahanmuuttoa ja tasa-arvoa. (2) Mika Ranta on kertonut aiemmin, että vaikka jokainen paikallinen Soldiers of Odin yksikkö eli Odinin soturit yksikkö toimii itsenäisesti, loppujen lopuksi määräysvalta on Kemissä. Suomessa on tietojen mukaan 19 paikallista Soldiers of Odin yksikköä.

Epäilystä myös lisää se, että esim. kaikilla Joensuussa partioivan Soldiers of Odin ”päällystön” edustajilla on useita rikostuomioita, aivan kuten on myös Mika Rannalla, jolla on tuomio ulkomaalaisiin kohdistuneesta pahoinpitelystä, samassa yhteydessä hänet on myös tuomittu teräaseen ja kettingin hallussapidosta julkisella paikalla. (3 ja 2) He ovat tietty tuomionsa kärsineet ja täten sujut yhteiskunnan kanssa, mutta ovatko he sopivia henkilöitä johtamaan katupartioita onkin sitten aivan toinen asia? Mikä on heidän motiivinsa ja mitä tarkoitusperiä heillä voi olla tässä tilanteessa, jossa pakolaiskriisi on kärjistänyt ilmapiiriä Suomessa ja äärilaitojen mielipiteet kummallakin puolella muuttuneet entistäkin jyrkemmiksi toisiaan kohtaan kuin myös yleisesti, aistittavissa on siis selkeää jännitteen kasvua. Tässä kohdin on todettava, että loppukesän ja syksyn aikana hallitus on monella tapaa epäonnistunut pakolaiskriisin hoitamisessa ja turvallisuuden ylläpitämisessä sekä siihen liittyvässä tiedottamisessa (se on paikoin ollut katastrofaalista) ja tämän kyvyttömyyden seurauksena Suomessa pallo on pelattu vaihtoehtomedioille/vastamedioille (esim. MV-lehti) sekä Soldiers of Odinin kaltaisille ryhmittymille, jotka voivat näin jalkautua kaduille ihmisten keskelle olennaisesti avoimemmin ja synnyttää samalla oman toimintansa kautta positiivisempaa mielikuvaa – näin siis olettaen tapahtuu mikäli heidän toimintansa lisää turvallisuudentunnetta (mielipidekysymys) ja vähentää häiriökäyttäytymistä, edellinen yhdistettynä siihen ettei mitään vakavia ”ylilyöntejä” tapahdu, joiden seurauksena syyttömät joutuvat kärsimään, voi synnyttää ilmapiirin, jota ryhmittymien johto voi hyödyntää. Täsmennys, eipä heillä ole oikeutta pahoinpidellä syyllisiäkään, he voivat toki ottaa epäillyn kiinni ja luovuttaa tämän poliisille.

Olen myös pohdiskellut sitä, että mikä osuus Suomen Vastarintaliikkeellä on tässä kuviossa? Soldiers of Odin markkinoi itseään Soldiers of Odin Finland – onko siis olemassa ”Soldiers of Odin Sweden” eli löytyykö SVL:n kautta mahdollisesti kytkös yleispohjoismaiseen katupartiotoimintaan, jota ryhdytään harjoittamaan näinä aikoina ja mikä merkitys tällaisella toimilla on jos pohdintani osuu oikeaan? SVL on osa Pohjoismaista Vastarintaliikettä (Nordiska Motståndsrörelsen), joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. (4) Syyskuun 5. ja 6. 2015 venäläisen RID:n (Russkoe Imperskoe Dvizhenie) edustaja Stanislav Vorobjov tapasi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (Nordiska Motståndsrörelsen) edustajia esiintyen myös Ruotsissa ”Nordic Resistance" tapaamisessa. Ruotsalaislähteiden mukaan venäläiset lahjoittivat rahaa ruotsalaistaholle puolueen perustamista varten. (5)

Tiedossa on se, että Venäjä pyrkii luomaan kansainvälisen äärioikeistolaisen allianssin - World National-Conservative Movement eli WNCM:n. Siihen on kutsuttu puolueita ja kansalaisliikkeitä Euroopan ohella myös muista maanosista, Suomesta kutsu allianssin perustamiseen ja perustamista suunnitteleviin kokouksiin on lähetetty Suomen Sisulle, Suomen Vastarintaliikkeelle sekä Perussuomalaisille. Tässä kohdin on kuitenkin huomioitava se, että kaikissa tapauksissa kutsun vastaanottanut taho ei tue Venäjän suunnitelmaa tai ole halukas ottamaan osaa siihen – puhumattakaan, että suhtautuisivat myötämielisesti Venäjän harjoittamaan politiikkaan. SVL:n kohdalla asetelma on kuitenkin mielenkiintoinen, koska Pohjoismaisella katto-organisaatiolla on selkeät yhteydet Venäjään, mikäli ruotsalaislähteiden tiedot rahalahjoituksista pitävät paikkansa, voidaan katto-organisaation että Ruotsin vastarintaliikkeen kytköstä venäläistahoihin pitää tiiviinä ja olemassa olevina ja tällöin katto-organisaation kautta ne voivat myös vaikuttaa SVL:n toimintaan vähintäänkin välillisesti. (5 ja 6) Toiminta voi tietenkin olla oma-aloitteista ja omaehtoista, pelkästään Suomessa tapahtuvaa katupartiointia mutta enpä laisinkaan ihmettelisi vaikka taustalla olisi laajempi rajat ylittävä ajatus jalkautua todenteolla tavallisen kansan pariin, kansan, joka on aiemmin suhtautunut epäillen tai varauksessa kansallissosialistisiin organisaatioihin partioimassa ja tuomassa turvaa. Katsotaan mitä tuleman pitää, mihin suuntaan tämä kehitys vie meitä.

Muistetaan vielä mitä sisäministeri Petteri Orpo sanoi eilen, Suomessa turvallisuudesta ja järjestyksenpidosta vastaavat turvallisuusviranomaiset ja ettei vapaaehtoistoiminnassa ole oikeutta minkäänlaiseen voimankäyttöön. (7)

Marko

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Guardian_Angels
2
http://www.lapinkansa.fi/lappi/odinin-sotureiden-johtajan-rikostausta-vakivaltaa-ulkomaalaisia-kohtaan-veitsi-baarissa/
3
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lehti-soldiers-of-odinin-pomolla-rikostausta/5639722
4
http://www.patriootti.com/vastarintaliike/
5
/blog/venajan-taloudellinen-vaikutus-eurooppalaisessa-paatoksenteossa
6
http://euromaidanpress.com/2015/09/19/russian-fascist-militants-give-money-to-swedish-counterparts/
7
http://yle.fi/uutiset/sisaministeri_katupartioista_suomessa_turvallisuudesta_vastaa_poliisi/8573846