Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: ”Huumoriradio ja Rakkauden radio”

”Huumoriradio ja Rakkauden radio”

Virossa jaettiin taannoin radiolupia, sellaista tavoitteli myös SSS-Radio – olen pyrkinyt tarkastelemaan koko kuviota mahdollisimman ulkopuolisesti, tässä kirjoituksessa nostan esille eräitä kysymyksiä herättäneitä asioita, pyrin myös samalla tarkastelemaan kuviota rajat ylittäen.

Ennen kuin uppoan aiheen pariin syvällisemmin, pari otetta Viron Kaitsepolitseiamet’in (Kapo) vuosikatsauksesta: (1)

Russian media projects are being created to influence the Russian-speaking people in foreign countries and also the policies of their countries of residence. Although the desired result is often not achieved, such attempts are not being waived but are rather becoming more consolidated.” (Media Projects s. 9)

The project is substantiated by the claim that the EU and USA are creating/developing institutions and media resources to win the favour of Russian-speaking communities (including to successfully integrate them into the society of their country of residence).7 The Kremlin-minded alliance plans to set up a Russian-language media centre in Europe, consisting of news-sharing and subject-producing networks and a joint multimedia platform. The media alliance is seen as a seemingly decentralised network. It would include the Russian-language news portals in EU countries that would add their own produced news to the internet-based centre for other parties to the alliance to use and spread.” (A new media alliance is planned by the Kremlin-minded s. 9)

Yllä olevat lainaukset Kaitsepolitseiametin 2016 vuosikatsauksesta eivät suoraan ole liitettävissä Virossa jaettuihin radiolupiin, mutta vain suoraan, voidaan kuitenkin päätellä, että välillisesti venäläisrahoitteinen ja erityisesti venäläiselle väestönosalle kohdennettu radiokanava, kuten JumorFM, on sellainen, jonka tarkoituksena on palvella Venäjän kansallista etua ja jonka tarkoituksena on kohdentaa lähetyksensä erityisesti Viron venäjän kieliselle väestönosalle. Toinen kysymys on sitten se, että millainen vaikutus tällaisella radiotoiminnalla voi olla?

Kuten yllä olevien lainausten perusteella voi päätellä, tarkoituksena on vaikuttaa venäjää (äidinkielenään) puhuviin ihmisiin kohdemaassa. Uutiset ja ajankohtaisohjelmat ovat eräs väylä, jolla ihmismieliin on mahdollista vaikuttaa, joiden avulla on mahdollista luoda haluttua mielikuvaa – tietyissä tapauksissa uutisten kohdalla on parempi puhua propagandasta tai valeuutisista todellisten uutisten sijaan. Useampi venäläinen mediayhtiö on tunnettu valtiollisen propagandan levittäjänä, tällaisia ovat globaalit toimijat kuten Russia Today ja Sputnik News, jotka ujuttavat uutis- ja ohjelmavirtaan selkeää valtiollisesti tuotettua propagandaa sekä asenteellisia ja tarkoitushakuisia uutisia, joiden välittämää sanomaa korostetaan aiheeseen liittymättömillä tai vain löyhästi liittyvillä kuvilla tai videoilla. Kyse ei ole pelkästä tiedon (tai uutisen) välittämisestä vaan toiminnalla on laajempia tarkoituksia, taustalla piilee halu vaikuttaa ja muokata mielipiteitä sekä synnyttää epävarmuutta ja näin omalta osaltaan heikentää yhteiskunnallisia rakenteita. Maan yhtenäisyydestä ja yhteiskunnan toimintakyvystä – uskottavuudesta – riippuu sitten hyvin paljon se millainen tulos propagandalla saadaan aikaan. Tässä kohdin on myös syytä painottaa kohdemaan viranomaisten vastuuta yhdistettynä reagointikykyyn ja haluun, tähän asiaan tulen esimerkinomaisesti palaamaan myöhemmin.

Nyt voimme tarkastella edellä mainittua JumorFM –radiokanavaa hiukan tarkemmin.
Kuvakaappaus: Lisa 1 protokolli 06.03.2017 nr 17-0175 juurde (excel-tiedosto).

 

Kyseessä on etenkin Viron venäjän kielisille kohdennettu radiokanava, ja kuten asianomaisen tahon lupahakemuksessa on tuotu esille, ohjelma-aikaa on tarkoitus antaa myös venäläiselle satiirikko Mikhail Zadornoville, joka on tunnettu Venäjän hallinnon tukijana ja joka on persona non grata Ukrainassa ja joka ei tällä hetkellä ole tervetullut myöskään Latviaan. Maaliskuussa 2014 hän allekirjoitti kirjeen, jolla osoitettiin tukea presidentti Putinin Ukrainaan kohdistetuille sotatoimille (tuolloin käynnissä oli Krimin niemimaan valtaus). (2) Aikoinaan Venäjän yhteiskunnallista tilaa satiirikkona huumorin keinoin kritisoinut Zadornov tunnetaan nyt hyvin voimakkaana Ukrainan ja Yhdysvaltojen – kollektiivisesti lännen – vastustajana sekä Putinin hallinnon tukijana, joten tällainen henkilö merkittävässä roolissa (ohjelma-ajassa mitattuna) Viron venäläisväestölle kohdennetulla kanavalla herättää melkoisesti epäilyksiä. Mitkä ovat tarkoitusperät?


Erityistä pahennusta Zadornov synnytti vitsailemalla alas ammutusta Malaysia Airlinesin lennosta MH17 – erityisen vastenmieliseksi vitsailun tekee se, että lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa Ukrainalta miehitetyllä alueella Venäjältä toimitetulla Buk-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. (3) Sosiaalisessa mediassa Zadornovia kohtaan esitettiin hyvin voimakkaita vastalauseita, häntä nimitettiin sosiopaatiksi ja psykopaatiksi.

Lupaprosessin on kyseenalaistanut Tarton yliopiston journalistisen tiedekunnan Urmas Loit – hän toimi myös asiantuntijana valintaprosessissa, mutta tapahtumien kulkua kuvannee parhaiten se, että hänen yli käveltiin prosessin aikana. Kirjeessään Raigo Uukkiville (tekninen valvontaviranomainen) Loit vertaa Jumor FM:n venäjänkielistä ohjelmaa vastaaviin ohjelmiin Venäjällä ja muualla Baltiassa, todeten ettei tuotettu ohjelma tule vastaamaan sitä mitä on vaadittu esim. omatuotannon osalta. Samaisessa kirjeessä Loit nosti esille myös edellä mainitsemani Zadornovin ja hänen kyseenalaisen historiansa ja sen kuinka hän on mustalla listalla Ukrainassa sekä Yhdysvalloissa ja että Latviassa hänen toimintansa on voimakkaasti kyseenalaistettu.

Seuratessani sivusilmällä Viron tapahtumia, minulle tulee mieleen elokuun 2016 tapahtumat Suomessa. Kuinka tuolloin paljastui LoveFM niminen radiokanava, joka viattomasta nimestä huolimatta paljastui hyvin pian Venäjän äänitorveksi. Sen ohjelmistoon kuului Venäjä uutiset–uutislähetys, jonka taustalla operoi dosentti Johan Bäckman. Ainakin osassa lähetyksiä lukijana toimi, tuolloin DONi-newsin palveluksessa ollut, Jaana M. Kurtti. DONi-news vastaavasti on nimestään huolimatta Ukrainalta miehitetyllä alueella toimiva suomalaisen Janus Putkosen toimittama propagandakanava.

Jo ennen LoveFM-projektia Venäjä oli aktiivisesti yrittänyt saada radiotoimilupaa Suomeen, Pohjoismaissa Sputnik News yritti napata osan markkinoista – epäonnistuen siinä. Lopulta Venäjälle linkittyvä radiotoiminta yritti saada jalansijaa Suomesta takaoven kautta, tämän kaltaisena operaationa pidän LoveFM:ää – enkä suinkaan ole ainoa, joka näkee toiminnan yrityksenä ujuttaa venäläiskanava Suomeen takakautta.

Aiemmin tänä vuonna uutisoitiin Johan Bäckmanin olevan halukas ostamaan 95 % Love FM –kanavan osakkeista, tuolloin Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi mahdolliseen kauppaan lausuntoa myös Suojelupoliisilta (Supo). Suojelupoliisin kanta tässä asiassa oli hyvin selkeä, Supo pitää dosentti Johan Bäckmanin aikeita ostaa 95 % Love FM -radiokanavan osakkeista kansallista turvallisuutta uhkaavana asiana. (4) Tässä nimenomaisessa tapauksessa viranomaiset Suomessa toimivat määrätietoisesti, huomioivat olemassa olevan uhan ja toimivat sen mukaisesti – herää ajatus, että olisiko Viron suunnalla järkevää huomioida tapahtumat Suomessa ja verrata niitä omalla maaperällä tapahtuvaan kehityskulkuun. Onko Jumor FM samalla tapaa kuin Love FM oli yritys tulla takaovesta viattomasti ja huomaamattomasti sisään kun porstuan ovi on tiukasti suljettu?

Tässä yhteydessä minun on parempi jättää huomiotta muut prosessiin liittyvät epäselvyydet, joita Urmas Loit kirjelmässään nosti esille esim. yhtiöiden toiminta, Äripäevin hakemukseen liittyvät ihmeellisyydet tms. Voin vain esittää saman kysymyksen kuin Urmas Loit: ”Kuidas see on võimalik?

Mieleeni nousee väistämättä k:lla alkava sana yhdistettynä vallan turmeltavaan vaikutukseen.

 

Marko1. https://www.kapo.ee/en/content/annual-reviews.html (Tiedosto Annual review 2016). 
2. http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deyateli-kultury-rossii-v-podderzhku-pozitsii-prezidenta-po-ukraine-i-krymu
3. https://www.youtube.com/watch?v=GAsEQD1e1fE
4. http://yle.fi/uutiset/3-9437985