Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: Ihmisoikeusrikkomuksia ”kansantasavalloissa” – vuosi vierähtänyt eikä mikään ole muuttunut

Ihmisoikeusrikkomuksia ”kansantasavalloissa” – vuosi vierähtänyt eikä mikään ole muuttunut

Kirjoitin tammikuussa 2016 lyhyelti ”kansantasavaltojen” alueella harjoitetuista ihmisoikeusrikkomuksista blogissa ”Ihmisoikeusrikkomuksia ja sananvapauden polkemista Donetskin ”kansantasavallassa’.” (1) Lähes tarkalleen vuosi on vierähtänyt eikä tilanne näiden ”kansantasavaltojen” alueella ole sen paremmaksi muuttunut – kansalaisoikeuksia poljetaan ja eriasteiset ihmisoikeusrikkomukset ovat alueen arkipäivää. Käytännössä ovat olleet koko separatismin ja sodan ajan kevättalvesta 2014 lähtien.

Kun huomioidaan sodan kesto, nyt soditaan jo kolmatta vuotta suuressa eurooppalaisessa valtiossa, miehitettyjen alueiden jatkuviin ihmisoikeusrikkomuksiin kiinnitetään hämmästyttävän vähän huomiota. Venäjän miehittämällä Krimillä tilanne on ollut yhtä lailla huono koko miehityksen ajan, alueen ukrainalaisen- ja tataariväestön mukaan ihmisoikeuksia poljetaan jatkuvasti – ihmisoikeusjärjestöjen näkökanta on sama. Lukuisia miehitystä passiivisesti vastustavia henkilöitä on pidätetty, osa on toimitettu miehittäjien toimesta neuvostotyyliin psykiatrisiin hoitolaitoksiin erinäisillä diagnooseilla – käytännössä toiminta voitaneen rinnastaa kidutukseen, koska laitoksissa nämä vangitut ovat kaiken valvonnan ulkopuolella, heitä voidaan pakkolääkitä ja musertaa näin psyykkisesti. Pidätettyä 59-vuotiasta Ilmi Umerovia pidettiin kolme viikkoa psykiatrisella klinikalla aiemmin syksyllä, hän on Krimin tataarien Mejlisin jäsen. Tänä vuonna Venäjä julisti Mejlisin laittomaksi seuraavan syyn tähden: "the use of propaganda of aggression and hatred towards Russia, inciting ethnic nationalism and extremism in society."Kiova, toukokuu 18. 2016 Krimin tataarien 1944 karkotuksen muistojuhta – samalla muistettiin 2014 miehitystä ja sen uhreja.

 

Krimillä tataareihin kohdistuvien pidätysten ja vainon ohella suurehko joukko ukrainalaisia ja ukrainalaismielisiä on pidätetty ja tuomittu eripituisiin vankeusrangaistuksiin miehityksen aikana. Pidätettyjen ja tuomittujen joukossa on elokuvaohjaaja Oleh Sentsov kuin myös kansalaisaktivisti Oleksandr Kolchenko, joka tuomittiin 10 vuoden vankeusrangaistukseen terrorismista ja tuhopoltosta. Pidätettäessä häntä syytettiin myös fasismista ja kansankiihotuksesta, syytteet vaikuttavat varsin absurdeilta, kun huomioidaan se, että Kolchenko protestoi jo ennen miehitystä ääriliikkeitä vastaan ja häntä kuvattiin vasemmistolaiseksi, anarkistiksi, ekologistiksi ja antifasistiksi. Elokuvaohjaaja Sentsov tuomittiin samaisessa oikeudenkäynnissä 20 vuoden vankeusrangaistukseen samansuuntaisin syyttein. Sentsov toimi EuroMaidanin aikaan aktiivisesti AutoMaidan-aktivistina, Krimin miehityksen myötä hän tuki alueen ukrainalaisjoukkoja toimittamalla piiritettyihin tukikohtiin ruokaa ja juomaa sekä muita tarvikkeita. Oleh Sentsovin puolesta laaditun avoimen kirjeen on allekirjoittanut suuri joukko nimekkäitä elokuvaohjaajia, heidän joukossa myös suomalainen Aki Kaurismäki.

Krimillä tilanne on jatkunut muuttumattomana näiden vuosien ajan, oikeastaan voidaan sanoa, että menneen kesän ja kuluneen syksyn aikana tilanne heikkeni monilta osin. Venäjän turvallisuusviranomaiset suorittivat lukuisia pidätyksiä Krimin niemimaan alueella, pidätetyt on kategorisesti leimattu ”sabotööreiksi” tai ukrainalaisagenteiksi. Samalla tataareihin ja ukrainalaisiin kohdistuva valvonta ja painostus on lisääntynyt, monin paikoin tataarit ovat käytännössä etnisen vainon kohteena – pelko on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Krimin tataareiden uskonnonharjoittamiseen on puututtu, sitä on rajoitettu, heidän omaisuutta on takavarikoitu – useita tataareja on tapettu ja murhattu epämääräisissä oloissa, viranomaisten antama selvitys tapahtuneesta on usein samansuuntainen ”jengien keskinäiset välienselvittelyt” ja sen myötä tapaus on loppuun käsitelty.

Siirtykäämme seuraavaksi Itä-Ukrainan miehitetyille alueille miehitetyltä Krimin niemimaalta.

Itä-Ukrainan tilanne on monella tapaa ongelmallisempi, koska miehityksen ohella osa alueesta on suoranaista sotatoimialuetta, mikä omalta osaltaan lisää ongelmia ja suo sijan väärinkäytöksille ja ihmisoikeuksien rajoittamiselle sekä järjestelmällisille rikkomuksille, jotka ainakin osittain johtuvat siitä, että miehitetyillä alueilla toimii Venäjän asevoimien ja sisäministeriön joukkojen ohella suuri joukko – hyvin höllässä kontrollissa olevia – militanttijoukkioita erilaisten ”sotaherrojen” komennossa. Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden laajoista ihmisoikeusrikkomuksista on laadittu myös seikkaperäisiä raportteja, kuten ”Russian war crimes in eastern Ukraine.” (2)

Ihmisoikeus – ja sotarikoksia on raportoitu koko sodan ajalta, on todettava, että sodan alkupuolella myös ukrainalaisjoukot syyllistyivät vangittujen militanttien kidutukseen sekä harkitsemattomaan voimankäyttöön etenkin Slovjanskin valtauksen yhteydessä. Näihin verrattuna ”kansantasavaltojen” riveissä tai rinnalla taistelleet joukkiot ovat syyllistyneet olennaisesti järjestelmällisempiin ja pidemmälle vietyihin rikoksiin – ne ovat kohdistuneet niin pidätettyihin sotavankeihin, joita on nöyryytetty, kidutettu ja teloitettu antautumisen jälkeen, kuin myös alueen asukkaisiin, joita on uhkaitu, nöyryytetty ja kidutettu pidätysten yhteydessä erilaisten ”puolisotilaallisten” joukkioiden tahi ”viranomaisten” toimesta.

Pidätettyihin siviileihin kohdistuvan kidutuksen ja julman kohtelun mittakaava on huomattava:

Half of those detainees [one of every two people] were tortured and threatened with cruelty. Of those 12% of them are women.

71% suffered physical and psychological pain throughout the length of their detention.

Approximately 46% who escaped torture themselves became direct witnesses of others being tortured.

Approximately 16% of surveyed people knew of extrajudicial executions and victims who died as a result of being tortured.” (3)

Seksuaalinen väkivalta on piilossa oleva ongelma, vain yksi mies on maininnut naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta, mukaan lukien raiskauksesta vihanneksella. Naiset ovat pysytelleet aiheesta vaiti. Suurella todennäköisyydellä tilanne on julkitullutta olennaisesti kehnompi, jos tarkastellaan aiempia sotia, joissa Venäjä on ollut osallisena, se ja sitä tukevat joukot ovat käyttäneet säännöllisesti myös seksuaalista väkivaltaa osana alistamista ja kidutusta sekä nöyryyttämistä. En usko, että Itä-Ukraina tekee tässä poikkeusta.

Syksyn alkupuolella julkaistiin Luhanskin ”kansantasavaltaa” käsitteleviä uutisia, niissä esille nousivat neuvostoaikaisiin gulageihin verrattavat leirit, joista on saatu todisteita. Kyseinen uutinen kosketti vain Luhanskin ”kansantasavallan” alueella tehtyjä havaintoja, niiden mukaan ”kansantasavallan” alueella on jopa tuhansia työleireille sijoitettuja vankeja, joissa vangit tekevät 12 tuntista työpäivää, ovat kidutuksen ja pahoinpitelyiden kohteena, eivät saa tavata läheisiään eikä heille myöskään saa lähettää postia. Haastattelussa 29-vuotias Alexander Efreshin totesi: "I don't think I will survive another year in here, let alone three.” (4) Eastern Human Rights Groupin Pavel Lisyanskin mukaan on todisteita siitä, että vastaavaa toimintaa harjoitettaisi myös Donetskin ”kansantasavallassa.” Jo se, että vuonna 2016 Euroopassa on tuhansia ihmisiä piinaavissa oloissa työleireillä, ansaitsisi verrattomasti enemmän huomiota, tähän vielä päälle se, että osa vangituista ja tuomituista on joutunut näihin epäinhimillisiin oloihin vain ja ainoastaan sen tähden, että ovat ilmaisseet vastustavansa ”kansantasavaltalaista” hallintoa tekee asiasta entistä pöyristyttävämmän.

Tämän syksyn kuluessa Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” alueella on jahdattu ja pidätetty useita kansalaisaktivisteja, jotka ovat protestoineet alueen hallintoa vastaan rauhanomaisesti – protestina pidetään Ukrainan lipun esittämistä – tai välittäneet alueelta tietoa länteen. Kohtuullista huomiota on saanut Luhanskissa suoritettu nuorten jalkapallofanien pidättäminen, lokakuussa pidätettiin Vladislav (Vlad) Ovcharenko ja Artem Akhmerov. Ovcharenko tuli kuuluisaksi twiiteistään sekä seuraavasta twitterissä jakamastaan kuvasta:Kuvankaappaus sivulta khpg.org. (5)

Luhanskin viranomaisten mukaan näitä nuorukaisia voidaan syyttää ”maanpetoksesta ja vakoilusta”, josta voi seurata 12-15 vuoden vankeusrangaistus. Tähän mennessä viranomaiset eivät ole kyenneet esittämään konkreettisia todisteita nuorukaisia vastaan, onkin aiheellista epäillä, että pidätetyt eivät tule saamaan puolueetonta oikeudenkäyntiä tai että heidän asemansa olisi millään muotoa turvattu.

He eivät suinkaan ole ainoat Ukrainan puolesta mieltään osoittaneet tai protestoineet, joita näiden ”kansantasavaltojen” alueella on metsästetty tämän syksyn ja alkutalven aikana. Alueella lepää myös hyvin voimakkaana pelottelun ja ilmiannon kulttuuri, tällaiset pidätykset lisäävät pelkoa ja vähentävät halua protestoida hallintoa vastaan tai jakaa alueelta tietoa ulkomaailmaan. Saksalaisen Bildin toimittaja Julian Röpcke kertoi twitterissä Ovcharenkon kaappauksen jälkeen, heinäkuussa nuoren luhanskilaisen ”Vladin” antamasta haastattelusta. Mikäli Ovcharenko ei ollut tarkkailun alla ennen tätä, sen jälkeen hän todennäköisesti joutui silmälläpidon alaiseksi – sen verran voin sanoa tuntevani ”kansantasavaltojen” tilannetta, että uskallan sanoa, tarkkailun alaisuuteen joutuneen tilanteen olevan huonon. Vähäisimmillään edessä on muistutus, mikäli toiminta jatkuu ennallaan, ikävimmillään pidätys ja tuomitseminen näytösluonteisessa oikeudenkäynnissä.

Tilanne on aivan sama myös Donetskin ”kansantasavallan” puolella. Tämän syksyn aikana pelko on ollut monella tapaa läsnä päivittäisessä elämässä, tässä on eräs syy sille miksi olen vähentänyt päivittäisestä elämästä ja tapahtumista kertovaa raportointia alueelta. Ikävä kyllä eräitä alueella olevia kontaktejani on syksyn aikana uhkailtu ilmiannolla – kyseessä on ollut suorat ja mielestäni vakavasti otettavat uhkaukset, joten omalta osalta tein ratkaisun ja olen vähentänyt blogikirjoittelua kyseisistä aiheista. Epävarmuutta lisää se, että ei ole varmuutta siitä mikä on syy uhkaukselle, se kun voi olla väärien mielipiteiden lisäksi suoranainen kateus – halutaan toisen työpaikka tai työtehtävä ja niinpä ryhdytään uhkaamalla kiristämään ihmisiä. Pelottavaa tilanteessa on juuri se, että perättömän ilmiannon seuraukset voivat olla hyvinkin kohtalokkaat.

Alueella suoritettuihin rikoksiin voidaan katsoa kuuluvan myös erilaisten tulitaukorikkomusten lavastamisen, joissa osallisena on myös ollut Janus Putkosen ”kipparoima” DONi-news. Tästä aiheesta on kirjoitettu syksyn aikana kansainvälisessä mediassa jonkin verran, viimeksi Vice News julkaisi artikkelin ”In the Donetsk People's Republic, It's Impossible to Tell What's Real” (6), jossa viitattiin tällaiseen tapahtumaan. Lokakuisessa blogissani ”Putkosen DONi-news mukana tulitaukorikkomuksen lavastamisessa” (7) käsittelin myös samaista teemaa, joten tälle aiheelle ei ole syytä antaa tällä kertaa tämän enempää tilaa. Voidaan kuitenkin todeta, että on olemassa olevia todisteita siitä, että suomalaisen Janus Putkosen toimittama propagandatoimisto on osallisena eriasteisten rikollisten toimien suunnittelussa ja järjestämisessä, tämä huomioiden suomalainen media ja etenkin viranomaiset ovat aiheesta ihmeen hiljaa. Onko niin, että Ukrainassa tehdyt ihmisoikeusrikokset eivät anna aihetta tutkinnan suorittamiseen Suomessa?

Toivon syvästi, että alueella asuvien ihmisten piina päättyisi – että Venäjä lopettaisi miehitystoimet ja se sekä militantit lopettaisivat järjestelmälliset ihmisoikeuksien rikkomiset, vangitsemiset, teatterioikeudenkäynnit, kidutuksen ja muut laittomuudet. Että saavutettaisi rauha ja ihmisillä olisi toive paremmasta tulevasta. Kuten on todettua – tämä kaikki mahdollistuisi yhdellä ”mahtikäskyllä” Kremlistä annettuna.

 

Marko


1. http://www.sss-radio.ee/fi-blogi/ihmisoikeusrikkomuksia-ja-sananvapauden-polkemista-donetskin-kansantasavallassa
2. http://www.donbasswarcrimes.org/wp-content/uploads/2016/03/Russian_War_Crimes_in_Eastern_Ukraine_in_2014.pdf
3. http://euromaidanpress.com/2015/12/29/euromaidan-sos-war-crimes-in-occupied-donbas-prisoners-tortured-witnessed-executions/
4. http://www.bbc.com/news/magazine-37512356
5. http://khpg.org/en/index.php?id=1476664450&w=Luhansk
6. http://www.vice.com/en_uk/read/jake-hanrahan-ukraine-donetsk
7. http://www.sss-radio.ee/fi-blogi/kirjeenvaihtajamme-marko-enqvist-putkosen-doni-news-mukana-tulitaukorikkomuksen-lavastamisessa