Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: Johan Bäckman vauhdissa, mukana yhdistystoiminnasta some-vaikuttamiseen

Johan Bäckman vauhdissa, mukana yhdistystoiminnasta some-vaikuttamiseen

Johan Bäckman liitetään RISI:in eli Venäjän strategisen tutkimuksen instituuttiin, hän on itse kiistänyt saavansa palkkaa RISI:ltä, väite, johon on syytä suhtautua suurella varauksella.

Venäjän strategisen tutkimuksen instituutti RISI on Venäjän Presidentin määräyksestä perustettu organisaatio jonka päätehtävä on tuottaa analyyttisia raportteja kansainvälisestä tilanteesta sekä valittujen maiden sisäisestä tilanteesta. RISI:n tuotosten pääkuluttaja on Venäjän valtion viranomaiset sekä Presidentin kanslian henkilöstö.” (1)

RISI:n sivuilla on kuvattu Bäckmanin tehtävää seuraavasti:

Tällä hetkellä Johan Bäckman ”edustaa strategisen tutkimuksen instituuttia Pohjois-Euroopassa, tarkemmin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa edistäen kansalaisjärjestöjen, tiede- ja kulttuuriorganisaatioiden sekä virastojen kahdenvälisten suhteiden kehittämistä vahvistaakseen yhteisymmärrystä ja yhteistyötä Venäjän ja Pohjois-Euroopan välillä.” (1)

Tehtävänkuva oli reilut pari vuotta sitten kyseinen. Toimintansa perusteella voidaan todeta, että työnkuvassa tuskin on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Bäckman toimii edelleen aktiivisena tiedottajana ja tiedonvälittäjänä lapsiasioissa. Hänet liitetään myös kansalaisjärjestöihin esim. Suomessa SAFKA:an (huom: ei pidä sekoittaa SAFKA ry eli Suomen antifasistinen komitea  ry:hyn) ja kansainvälisesti World Without Nazism organisaatioon, joka toimii lukuisissa maissa. Viron turvallisuuspoliisin Kapon raportin mukaan järjestön tarkoituksena on levittää venäläistä propagandaa esimerkiksi rinnastamalla holokaustin kieltäminen ja Venäjän virallisen näkemyksen toisesta maailmansodasta kritisoiminen. Johan Bäckmanin perustama SAFKA on osa World Without Nazismia. World Without Nazism perustaja ja presidentti Boris Spiegel on myös World Congress of Russian Jewry (WCRJ) johtaja, joka The Jewish Chronicle’n mukaan "works on behalf of the Kremlin".

Tämän lyhyen alustuksen tarkoituksena on kertoa ja kuvata esimerkein millaisissa organisaatoissa Johan Bäckman on mukana. Alustuksessa mainitusta Boris Spiegelistä Johan Bäckman on sanonut seuraavaa: ”Spiegel on henkilökohtaisesti minulle erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja tapaamme säännöllisesti.” Iltalehden Spiegel on Bäckmanin sponsori. (2) Uutinen on useamman vuoden takaa, joten on vaikea sanoa millainen ”sponsorisuhde” Spiegelillä on Bäckmaniin tällä hetkellä. Nyt se voi yksinkertaisimmillaan olla Bäckmanin sanonen mukainen ” ei tästä mitään palkkioita makseta, joitain kokouksia tai matkoja kyllä”. (2)

Mutta miksi nostan Johan Bäckmanin jälleen esille? Merkittävimpänä syynä pidän toissapäivänä Helsingin Sanomissa julkaistua Laura Halmisen kirjoittamaa Politiikka-osaston uutista ”Hybridiuhkiin keskittyvä EU:n keskus Helsingissä sai riesakseen yhdistyksen, jonka taustalla on Johan Bäckman – ”Sekoittumisen vaara on ilmeinen’”. (3) Kyseessä on kuitenkin vain yksi tekijä lukuisten tekijöiden joukossa sille miksi Bäckmanin nimi on jälleen kerran syytä nostaa esille. Muihin syihin palaan tuonnempana.

Suomeen suunniteltu Hybridiuhkiin keskittyvä EU:n keskus on ollut jonkin aikaa valmisteilla. Johan Bäckman on nostanut keskuksen esille aiemminkin, keskuksen saamaa käsittelyä ei voida pitää positiivisena tai kannustavana. Myös MV-lehti on kiinnittänyt huomiota Hybridiuhkiin keskittyvään EU:n keskukseen uutisessaan marraskuun 21. 2016. Eilen (6. tammikuuta 2017) MV-lehdessä keskityttiin uutisen muodossa Johan Bäckmanin perustamaan yhdistykseen: ”Eurooppalaisen hybritutkimuksen johtaja: Suomen saatava puhdas informaatiotila”. (4) Ajatuksena ”puhdas informaatiotila” on jaettava, aivan toinen asia on kuitenkin se, että onko Johan Bäckman oikea henkilö olemaan mukana tällaisessa projektissa, kun tiedossa on hänen Suomeen kohdistama informaatiovaikuttaminen sekä disinformaation levittäminen.

Vast’ ikää perustettu yhdistys, jonka taustalla Johan Bäckman on, yritettiin ensinnä rekisteröidä Patentti ja rekisterihallitukseen nimellä Eurooppalainen hybridiosaamiskeskus ry. Patentti- ja rekisterihallituksessa reagoitiin perusteilla olevan yhdistyksen nimeen – kuten Halmisen laatimassa uutisessa todettiin, pyytämällä valtioneuvoston kansialta lausuntoa perusteilla olevan yhdistyksen nimestä. Joulukuun lopulle (22.12.2016) päivätyn lausunnon perusteella, valtioneuvoston kanslia piti yhdistysrekisteriin pyrkivän yhdistyksen nimeä liian yhdenmukaisena EU:n hybridiuhkien osaamiskeskuksen kanssa. Sittemmin asiakas on rekisteröity nimellä Euroopan riippumaton hybridiuhkien tutkimuskeskus yhdistys ry. On tietenkin täysin mielipideasia onko uusi – hyväksytty – nimi riittävän erilainen verrattuna EU:n hybridiuhkien osaamiskeskukseen. Yhdistyslaissa todetaan:

49 §

Perusilmoituksen käsittely ja yhdistyksen rekisteröiminen

Perusilmoituksesta patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, että:

2) yhdistyksen nimi selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevien yhdistysten nimistä eikä ole harhaanjohtava;..” (5)

Maallikkona en ryhdy tekemään tämän pidemmälle meneviä arvioita samankaltaisuudesta. On myös vaikea päätellä, onko maallikolla erehtymisen vaaraa yhdistyksen ja hybridiuhkiin keskittyvän EU-keskuksen välillä. Hyvin paljon riippuu yhdistyksen harjoittamasta viestinnästä kokonaisuus huomioiden, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä. Toisaalta tämän kaltaisenakin yhdistyksen nimi voi olla riittävän harhauttava, etenkin jos nimi käännetään vieraille kielille painottaen toiminnassa ”riippumattomuutta” ja ”tutkimuskeskusta”. Samalla on myös huomioitava se, että tällainen keskus tarjoaa jälleen yhden väylän taustalla oleville tahoille jakaa omaa aineistoaan asiantuntija-aineistona, ”tutkimuskeskuksena” se tarjoaa etenkin venäläismedialla ja niihin nivoutuville länsimaisille medioille lähteen, jonka asiantuntijuuteen viitata aiheen käsittelyssä. Yhdistyksen rekisteröityminen sotilaallisesti liittoumattomaan Pohjoismaahan, voi myös herättää luottamusta osassa potentiaalista asiakaskuntaa.

Yhdistyksen perustaminen on Suomen perustuslain takaama kansalaisoikeus. Suomessa EU:n hybridiuhkien osaamiskeskuksen perustamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia, hankkeen projektipäällikkönä työskentelee Matti Saarelainen. Hänen mukaan tiedossa ei ole, että Suomessa olisi käytetty tätä yhdistyksen perustamisen vapautta aiemmin vastaavalla tavalla – harhaanjohtamiseen. Maailmalta löytyy lukuisia yhdistyksiä ja organisaatioita, joista osan tavoitteena on edistää Venäjälle edullisia päämääriä. Re:Baltican tutkimusten mukaan Baltian maissa on kaikkiaan 40 erilaista organisaatiota, jotka saavat tukea Venäjältä. Viron ja Latvian nimetyt järjestöt saivat kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Liettuassa toimivien organisaatioiden ei tarvitse julkaista taloudellisia tietoja. Venäjän hallinnon rahoja ohjautuu täten myös Viron Bäckmaniksi kutsutulle Andrei Zarenkoville, joka johtaa kahta eri organisaatiota Estonia Without Nazism (Natsivaba Eesti) sekä the Integration Media Group (Integratsioonimeedia Grupp). Aiheesta SSS-Radion blogissa ”Venäjän taloudellinen vaikutus eurooppalaisessa päätöksenteossa” lähteineen.

Yhdistyksen perustaminen on kuitenkin vain yksi vaikuttamiskanava ja väylä, jossa Bäckman on osallisena ja joka kohdistuu erityisesti Suomeen. Voidaan sanoa, että seuraavien Suomeen kohdistuvien toimintojen taustalta löytyy Bäckmanin kädenjälki. Merkittävänä on Venäjällä RISI:ssä toimiminen ja aktiivinen viestintä venäläisessä mediassa. Kuten Echo Moskvan haastattelussa todettiin, lapsikaappauskysymyksissä Venäjällä lähes aina lähteenä on Johan Bäckman. (6) Voidaan siis todeta, että näiltä osin lapsikaappauskysymykset ovat hyvin lähellä Bäckmanin sydäntä.

Bäckman toimii myös usein mielipideautomaattina venäläismedialle – häntä on toisinaan nimitetty politologiksi. Viimeisimpien vuosien aikana mukaan on tullut entistä enemmän ulkomaille kohdistuva viestintä ja esiintyminen – tämä linkittyy hyvin selvästi Venäjän suorittamaan Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan sotaan. Sota on kiihdyttänyt entisestään Venäjän propagandaa, sen myötä myös Bäckmanin rooli on kasvanut – tai vähintäänkin hän on enemmän esillä mediassa. Tähän samaan kuvioon on yhdistettävissä Suomeen kohdistuvan vaikuttamisen ja informaation lisääntyminen. Elementtejä on lukuisia – keinovalikoima laajenee kaiken aikaa, omien havaintojeni mukaan sillä pyritään myös vaikuttamaan erilaisiin ihmisryhmiin äärioikealta (Vastarintaliike) vasemmistolaisiin ynnä perinteisiin kommunisteihin, joista osaa näyttää viehättävän paljonkin Itä-Ukrainan Donbassiin perustetut ”kansantasavallat”. Tässä yhteydessä on likimain mahdotonta nostaa esille jokaista ryhmittymää, liikettä ja joukkiota, joiden kanssa Bäckman tekee yhteistyötä tai on "henkisenä tukena". Kuten totesin, skaala on todella laaja ja keinovalikoimaan on tullut mukaan huolestuttaviakin elementtejä, joiden toiminnan kautta disinformaatio voi levitä hyvinkin laajalle tai jotka vaihtoehtoisesti voivat toiminnallaan vaikuttaa yhteiskuntarauhaan paikallisella tasolla (esim. Suomi Ensin! -liike ja Vastarintaliike).

Olen aikaisemmin viitannut myös puolueprojekteihin, joihin Bäckman voidaan muodossa tai toisessa liittää. Suomi Ensin! -liikkeen pienimuotoinen puolueprojekti on tällainen, samalla tapaa Reformi koalitio, jossa on mukana Ilja Janitskin ja James Hirvisaari, on syytä huomioida tässä yhteydessä. Vastaavia puolueprojekteja, joita Venäjä tavalla tai toisella tukee, on noussut esille kautta Euroopan, niiden historia on kuitenkin pidempi, vastaavia puolueita ja kansalaisjärjestöjä perustettiin runsaasti Ukrainaan vuosituhannen alusta alkaen mutta etenkin Oranssin vallankumouksen jälkeen. Niillä oli selkeä tehtävä, joka kaikessa karuudessaan paljastui EuroMaidanin jälkimainingeissa etenkin Itä- ja Etelä-Ukrainassa sekä Krimillä. Paavo Väyrysen Kansalaispuoluetta voitaneen pitää hiukan sivistyneempänä lähestymistapana tässä teemassa, mutta yhtä lailla senkin taustalta paljastuu kytköksiä Johan Bäckmaniin ja useampaan putinistiin tahi henkilöön, joiden viestintä on täynnä ”Venäjä-narratiivia”.

Yllä mainittujen keinojen ohella Bäckman on ollut voimakkaasti osallisena sosiaalisessa mediassa kuin myös perinteisemmässä mediassa myös Suomessa. Loppukesästä paljon keskustelua herätti Love FM ja sen Venäjä uutiset, joiden jäljet näyttivät johtaneen itärajan taakse. Esitettiin vahvoja epäilyjä sen puolesta, että Venäjä uutisia toimitettiin jollain tapaa Suomen rajojen ulkopuolella, uutisäänenä esiintyi myös Donetskin ”kansantasavallan” riveissä työskentelevä Jaana Marika Kurtti. Järviradion taholta, joka teki yhteistyötä Love FM:n kanssa, ei vastattu tekemiini tiedusteluihin yhteistyön laajuudesta ja sen syvyydestä. Tampereen seudulla Järviradio tekee yhteistyötä Pispalan Radion kanssa, jonka taustalta löytyy henkilöitä, jotka on liitetty hyvin voimakkaasti myös Love FM:n radiokanavaan (ja Johan Bäckmaniin). Järviradio sai joulukuun puolella lyhytaikaisen radioluvan pääkaupunkiseudulle, tämän kansalaismediaksi kutsutun kanavan nimi tulee alkuvaiheissaan olemaan Monikulttuuri. (7) Vielä on liian aikaista sanoa, onko Johan Bäckmanilla roolia Monikulttuuri -kanavan toiminnassa.

Taannoisen Yle-gateksi kutsutun Ylen ja pääministeri Juha Sipilän ympärillä käydyn kiivaan keskustelun yhteydessä Johan Bäckman oli huomattavan aktiivinen viestinnässään sosiaalisessa mediassa (Facebook ja twitter). Bäckmanin viestintä piti sisällään re-twiittauksia uutisista ja vastaavaa viestintää höystettynä erilaisin kommentein, joista osa on arveluttavia. Mukana oli myös muita viestejä, joilla oli tarkoitus nakertaa etenkin Ylen uskottavuutta valtakunnallisena mediana. Huomioitavaa tässä someviestinnässä on kuitenkin sen määrä, puhutaan kymmenistä viesteistä muutamien päivien aikana. Lukemaan ei ole laskettu mahdollisia Bäckmanin viestejä aiheesta käydyissä keskusteluissa.


Kuvankaappaus Johan Bäckman/twitter

Näyttää myös siltä, että viimeisimpien päivien kuluessa Bäckman on huomioinut jälleen kerran Ilja Janitskinin ”sananvapaustaistelijana”, jota Suomi on kohdellut kaltoin. Tämäkin sopii monella tapaa hyvin kuvioon, ensinnä sen sopii hyvin Yle-gaten jälkikuohuntaan, jolloin pyritään osoittamaan se, että perinteinen media on menettänyt uskottavuutensa ja tässä kamppailussa on kohdeltu kaltoin ”sananvapauden” nimissä toiminutta Ilja Janitskinia. Janitskinin jalustalle nostamisella on selkeä tarkoitus. Samalla Janitskinin tarina leviää myös Suomen rajojen ulkopuolella, ainakin venäläisessä svpressa.ru -julkaisussa on kerrottu runsaasti väritettyä tarinaa Janitskinin sananvapauskamppailua. (8)

Kuvankaappaukset Johan Bäckman/twitter

On odotettavaa, että Suomen satavuotis-juhlavuoden kuluessa tulemme näkemään Suomeen kohdistuvaa aktiivista vaikutus- ja painostustoimintaa. Tässä kokonaisuudessa Johan Bäckmanilla on oma roolinsa. Itse näen hänen roolin olevan monella tapaa sekoittaja, hänen tehtävänsä on luoda hajaannusta, lisätä luottamuspulaa ja samalla pyrkiä vaikuttamaan yksittäisiin kansalaisiin sekä kokonaisiin ryhmiin. Työnantajansa RISI:n kautta hänen on tietenkin mahdollista kohdistaa Suomeen laajempia vaikuttamisoperaatioita ja pyrkiä esiintymisillään Venäjän mediassa painottamaan tiettyjä Suomea koskettavia erityisteemoja, tällainen lienee jatkossakin lapsikaappausasiat, jotka nousevat esille säännöllisin väliajoin ja joista viimeisimpään liittyi lapsen haltuun otto sekä diplomaattistatuksen (Venäjän suurlähetystön) hyödyntäminen operaatiossa. Oma asia tässä kuviossa oli sitten se, että mitä puheissa esiintyvät venäläiset ”muskelimiehet” tekivät tuolloin Etelä-Pohjanmaalla? Puheille ei ole saatu vahvistusta, mutta on väitetty Seinäjoella liikkuneen tuolloin lukuisia venäjää puhuvia bodattuja miehiä. Asetelma on tuttu, sen olen nähnyt ennenkin – ryhmässä liikkuvia toiminnanhakuisia nuoria miehiä – Ukraina EuroMaidanin aikana, jolloin Janukovitshin hallinto turvautui ”siviiliryhmien” apuun, sekä etenkin Itä-Ukraina ja Krim, jossa tunnuksettomien pienten vihreiden miesten rinnalla operoi erilaisia ryhmiä, joihin kuului myös GRU:n alaisia operatiivisia osastoja.

Yllä olen käynyt läpi erilaisia vaikuttamistoimia, joihin Johan Bäckman voidaan selkeällä tavalla linkittää. Tämän kokonaisuuden toinen puoli on sitten näiden toimenpiteiden tarkoitus, mikä niiden päämäärä on ja mihin niiden avulla pyritään. Olen aiemmissa kirjoituksissani viitannut erilaisiin päämääriin ja tarkoituksiin, päättelisin, että Bäckmanin kohdalla voidaan poimia seuraavat tekijät esille, hänen tarkoituksena on a) luoda epävarmuutta ja häivyttää toden ja valheen rajaa b) selkeä Suomeen kohdistuva disinformaation levittäminen c) puolue- ja kansalaisryhmien kautta nakertaa yhteiskunnan peruspilareita d) pyrkiä eri kanavien avulla heikentämään uskottavuutta ja luomaan vääriä mielikuvia, jollaisesta käy esimerkkinä Johan Bäckmanin heinäkuussa 2015 laatima kirjoitus, joka julkaistiin myös EU Reporterissa. (9)

Edelleen painottaisin, että Suomeen kohdistuvassa vaikuttamisessa Johan Bäckman tukijoineen ja avustajineen muodostaa vain yhden elementin. Kokonaiskuviossa hänenkin rooli on kasvanut viimeisimpien vuosien kuluessa, erityisesti alkaen Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainaan Venäjän tuella ja avustuksella synnytetyn separatismin jälkeen. Se, että nyt keskityin erityisesti Johan Bäckmaniin ei tarkoita sitä, että väheksyisin muita vaikuttajia ja Venäjän etua ajavia – heidän joukossa on monella tavaa hyvin vaikutusvaltaisia ja laajalti kontaktoituneita henkilöitä, joiden vaikutusvaltaa ei pidä aliarvioida.

 

Marko

 

1. http://suomi.fontanka.fi/articles/429/
2. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011080514162367_uu.shtml
3. http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005034628.html?ref=rss
4. http://mvlehti.net/2017/01/06/eurooppalaisen-hybritutkimuksen-johtaja-suomen-saatava-puhdas-informaatiotila/
5. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a503-1989
6. http://echo.msk.ru/news/1842378-echo.html
7. https://www.mediamonitori.fi/index.php/uutiset/radio/1866-jarviradio-tuo-paakaupunkiin-puheradiokanavan
8. http://svpressa.ru/world/article/162972/
9. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/800281/Dosentti+Backmanin+kirjoitus+Immosesta+hammensi+Brysselissa