Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: ”Kansantasavallan” kadonneet lapset

”Kansantasavallan” kadonneet lapset

Lapsissa on tulevaisuus, tavataan sanoa – millainen tulevaisuus on ”yhteiskunnalla”, joka menettää tulevat sukupolvensa tai merkittävimmän osan niistä? En usko, että tälle ajatukselle on pantu kovinkaan suurta painoarvoa ”kansantasavaltalaisessa” todellisuudessa, se on venäläisen nationalismin ja imperialismin jatke ja samalla se on paluu neuvostoaikaan, jossa eletään toteuttamiskelvottomien ”kuvitelmien aikaa”.

Donetskin lapset ja nuoret aloittivat uuden lukuvuoden syyskuun 1. päivä, he saivat aloittaa kouluvuoden rauhallisissa merkeissä – syyskuun alkaessa aseet vaikenivat muutamaksi päiväksi Ukrainan itärintamalla. Viikonlopun koittaessa aseita on kaivettu jälleen esille ”naftaliinista” ja tulitaukorikkomusten määrä kasvaa hiljalleen kohti entisiä lukemia.

Mutta millaisissa merkeissä kouluvuosi Donetskissa alkoi?

Jo ennen kouluvuoden alkua alkoi tulla tietoa siitä, kuinka oppilaita on jälleen aiempaa vähemmän aloittamassa opintonsa. Useammissakin ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaita on vähemmän kuin henkilökuntaan kuuluvia, eräässä tällaisessa oppilaitoksessa oppilaita on reilut 30 ja henkilökuntaan kuuluvia yli 60. Niinpä on pohdittu sitä, että joudutaanko yhdistämään oppilaitoksia, jotta yhteen oppilaitokseen saataisi enemmän kuin pari luokallista oppilaita. Asioita pyöritelleet tuntuivat tosin unohtaneen sen, että edelleen, oppilaitosten yhdistämisten jälkeen, henkilökuntaa on reilusti enemmän kuin oppilaita. Kohdistuuko seuraava ”irtisanomisten aalto” opettajiin ja koulujen muuhun henkilökuntaan vai koettaako tässä tapauksessa Donetskin ”kansantasavallan” johto pitää opettajansa tyytyväisinä pitämällä heidät töissä ja maksamalla heille palkkaa olemattomasta työstä? Voi olla, että tulevina kuukausina alueella näiden ”olemattomien” töiden tekijöiden määrä lisääntyy lisääntymistään.

Sama kehityskulku on havaittu myös peruskouluissa, useissa kouluissa koulutiensä aloitti olennaisesti vähemmän oppilaita mitä sen keväällä päätti. Kesän aikana moni vanhempi on tehnyt päätöksensä ja jättänyt Donetskin – kenties lopullisesti – taakseen, sillä niin moni keväällä vuosiluokkansa päättänyt lapsi jätti ilmaantumatta syksyllä kouluun aloittaakseen uuden lukuvuoden. Trendi on selkeä, sodan aikana lasten määrä Donetskissa on vähentynyt vähentymistään. Taustalla on hyvin usein vanhempien tietoinen valinta, vanhemmilla itsellään ei välttämättä ole kovinkaan kummoista tulevaisuutta siellä, minne muuttavat – lähtijöitä on, niin länteen kuin itäänkin (Venäjälle) – mutta he ajattelevat lastensa tulevaisuutta, sillä se on verrattomasti parempi siellä, minne he muuttavat verrattuna tämän hetken Donetskiin – tai laajemmin ”kansantasavaltoihin”.

Mutta kenties vieläkin selkeämmin tämä trendi on havaittavissa päiväkodeissa. Vielä vuosi sitten ryhmään kuin ryhmään oli edes yksittäisiä lapsia, mutta entäpä nyt? Tietojeni mukaan useissa päiväkodeissa tilanne on se, että syksyn koittaessa, lomakauden päätyttyä, päiväkoteihin ei tullut ainoatakaan uutta lasta. Ei yhtään! Osassa taustalla liene perhesyyt, kotona olevat vanhemmat eivät syystä tai toisesta johtuen halua viedä lapsiaan päiväkoteihin, mutta kokonaisuus huomioiden, tämäkin kertoo siitä, että lapset ”katoavat” Donetskista.

Kuinka elinkelpoinen on yhteiskunta, joka menettää tulevaisuutensa (lapset) ja osaajansa? Ennustettavuus ei ole kovinkaan hyvä. Ukrainan itäisillä miehitetyillä alueilla elävät, joutuvat ikävä kyllä elämään tällä hetkellä todellisessa ”koelaboratoriossa”. Siellä se ns. yhteiskunta ja yhteisö rapautuu, talous ei kehity – ennemminkin sen merkittäviä osia on ryöstetty itään, hallinto on rikollisissa käsissä, joka tuntuu elävän todellisuuden sijaan epämääräistä ”rinnakkaistodellisuutta”, josta eräänä merkkinä voidaan pitää suomalaisen Janus Putkosen nimittämistä Donetskin ”kansantasavallan” valtiollisen yleisradioyhtiön johtajaksi. Luottamuksenosoitukseksi Donetskin ”kansantasavallan” päämies Zaharchenko lahjoitti Janus Putkoselle Makarov-pistoolin. (1)

 

* * *

 

Suomessa Donetskin ”kansantasavallan” ja Novorossijan merkittävimpänä äänitorvena toimii dosentti Johan Bäckman. Taannoin hän kirjoitti blogissaan ”Donbassin yliopistot kutsuvat suomalaisia” kansainvälisen yhteistyön aloittamisesta, opastipa hän suomalaisia opiskelijoita hakeutumaan sikäläisiin yliopistoihin saamaan laadukasta oppia. (2)
(Kuvankaappaus Johan Bäckmanin blogista).

Tässä kohdin on toki syytä nostaa esille se tosiseikka, jonka dosentti Bäckman jätti mainitsematta, eli syksyllä 2014 Donetskin kansallinen yliopisto (DonNU) evakuoitiin Donetskista länteen, hallinnon siirtyessä Vinnytsjaan ja henkilökunnasta huomattava osa muutti evakuoidun yliopiston matkassa. Halukkaat jäivät Donetskiin – heitä oli selkeä vähemmistö, joten on syytä suhtautua kriittisesti Bäckmanin mainontaan ”laadukkaasta opetustarjonnasta”. Muista laitoksista esim. University of Educational Managment (УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ) siirtyi Bila Tserkvaan, Kiovan alueelle.

Yhtä lailla on syytä huomioida sekin, että tällä hetkellä ne Donetskin yliopiston diplomit, jotka saadaan miehitettyjen alueiden oppilaitoksista eivät ole kovinkaan korkeassa kurssissa Ukrainassa, mutta ne eivät ole sitä myöskään Venäjällä. Kuvaavaa on se, että jos joku joutuu syystä tai toisesta edelleen asioimaan Donetskissa toimivan yksikön kanssa, pyytämään vaikkapa kopioita vanhoista dokumenteista, ensisijainen toive on se, että yhteenkään dokumenttiin ei tule ”DNR-leimaa”, vaan että ne leimataan Ukrainan aikaisilla leimoilla, niillä joilla alkuperäinenkin dokumentti on leimattu. Tämäkin pieni detalji kertonee jotain luottamuksen puutteesta ”kansantasavaltoja” ja niiden toimintaa kohtaan.

Mutta jos joku syystä tai toisesta päättää lähteä opiskelemaan ”kansantasavaltoihin”, on hänen syytä muistaa seuraavat seikat Ukrainaan liittyen – Ulkoasiainministeriö Ukrainaa koskevat matkustustiedotteet:

Poikkeava turvallisuustaso: Donetska oblast: Vältä kaikkea matkustamista, Luhanska oblast: Vältä kaikkea matkustamista, Avtonomna Respublika Krym: Vältä kaikkea matkustamista”. 

Ja erityisesti seuraava, jos aikomuksena on kaikesta huolimatta matkustaa Ukrainassa ATO-alueelle/miehitetyille alueille Itä-Ukrainaan:


 


(kuvankaappaus formin.finland.fi)


Turvallista kouluvuotta lapsille Donetskissa ja muualla ”kansantasavalloissa”!

 

Marko


1. http://kohudosentti.blogspot.fi/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=15
2. http://kohudosentti.blogspot.fi/2016/08/donbassin-yliopistot-kutsuvat.html
3. http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341699&nodeid=17354&contentlan=1&culture=fi-FI