Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: Pieni suurten puristuksissa

Pieni suurten puristuksissa

Suomessa on korostetusti noussut viimeisen vuoden kuluessa esille erilaisten medioiden roolit, katse on kääntynyt toisaalta valtamedioihin – joihin voidaan laskea Yleisradio, MTV3 ja Helsingin Sanomat sekä suurimmat iltapäivälehdet ja kenties pari-kolme suurinta maakuntalehteä. Toisaalta vaakakupissa ovat olleet erilaiset vaihtoehtoiset mediat tiedonlähteinä ja tiedon välittäjinä. En nyt kuitenkaan tässä kirjoituksessa ruodi näistä vaihtoehtomedioista niitä eniten tilaa ja huomiota saaneita, hyvin kyseenalaisin keinoin operoivia vastamedioina – tai jopa valemedioina – pidettäviä toimijoita, kuten MV-lehteä ja samaan sarjaan laskettavaa, sivistyneempiä puheenvuoroja tarjoavaa Vastavalkeaa. Osassa suomalaisia Donetskin suunnalta toimitettu DONi-news – päätoimittajanaan Janus Putkonen – tarjoaa uskottavat ja varteenotettavan uutiskanavan. Ei – nyt minä hylkään nämä vastamedioiden ilmentymät kirjoittaakseni muutaman sanan perinteisten medioiden rinnalla toimivista pienistä vaihtoehtomedioista – kuten vaikkapa SSS-Radiosta, joka on ainoa Virossa toimiva suomenkielinen radiokanava.

Suomella ja Virolla on pitkä yhteinen historia, edes vuosikymmenten neuvostoaika ei kyennyt tukahduttamaan kansalaisten kanssakäyntiä ja eriasteista tiedonvälitystä. Vaikka on todettava, että suomalaisen, joka ei ole kokenut Neuvosto-Viroa konkreettisesti on hyvin hankala ymmärtää tuolloin vallinnutta aikaa, jolloin ainoat länsimaiset tv-kanavat osassa rannikko-Viroa olivat suomalaiskanavat, joiden näkyvyyttä neuvostoyhteiskunta yritti parhaansa mukaan estää, ja jotka leimattiin poikkeuksetta länsimaiseksi propagandaksi. Eihän nyt lihamestari Väiskiä lihatiskeineen voinut oikeasti olla olemassa!

Neuvostoliiton hajoaminen ja Viron itsenäistyminen aloittivat muutosprosessin, joka oikeastaan jatkuu edelleen – internetin myötä prosessi erilaisine vaihtoehtoineen on vain saanut uutta tuulta purjeisiinsa. Viron itsenäisyyden vuosikymmenten aikana tuntuu siltä, että virolaisten keskuudessa suomen kielen merkitys on olennaisesti pienentynyt, sen sijaan lähellä – kivenheiton päässä - sijaitseva Tallinna ja nykyään entistä laajemmat osat Viroa ovat suomalaisille kuin toinen koti ja näin kulttuureiden välinen kanssakäynti ja erilaiset paikallistason yhteistyöt nousevat aivan uudelle tasolle.

Tällainen kanssakäynti ja kulttuureiden vaihto suo mahdollisuuden pienten medioiden synnylle ja kehittymiselle. Suurten suomalaismedioiden aktiivisuus Viron markkinoilla voi olla hidasta ja kömpelöä, ne eivät välttämättä kykene reagoimaan muutoksiin riittävän nopeasti – ovatko ne edes aina ajanhermoillakaan? Tai löytävätkö ne uusia poikkeavia näkökulma tarkastella asioita? Tuskin, tuskin. Mikä myös huomioitavaa, usein ne tuntuvat palvelevan uutisoinnissaan Suomessa asuvia suomalaisia ja kertomaan uutisia, joiden olettavat kiinnostavan suomalaisia täällä Suomessa. Merkittävät uutiset nousevat tuolloin omaan rooliinsa, tuolloin ”pienen ihmisen tarina” voi helposti unohtua.

Kesäkuun 15. SSS-Radion sivuilla uutisoitiin Risto Vuorisen toimesta ”Sairas potilas = hankala potilas? Vakavasti sairastunut suomalainen heitettiin ulos tallinnalaisesta sairaalasta”. (1) Tämän ”hankalan potilaan” tapauksessa SSS-Radion nopea reagointi radiolähetyksessä kuin myös uutisblogissa oli merkittäviä tekijöitä siinä, että asia sai laajempaa julkisuutta – myöhemmin myös Suomessa. Olisiko ilman paikallisen suomalaismedian aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta tämä kaltoin kohdeltu turisti saanut ääntään riittävästi kuuluviin? Kenties ei, tai sitten vasta viiveellä. Voidaan myös sanoa, että samalla melkoinen epäkohta tuli paljastettua ja alun perin virolaisen iltapäivälehden yksipuolinen uutinen sai lisäulottuvuutta. Tämä ”hankala potilas” muuttuikin vähemmän hankalaksi, oikeastaan voidaan sanoa, että hän muuttui potilaaksi, joka halusi asiallista hoitoa. Ja joka myöhemmin sai sitä Mustamäen sairaalasta.

Pienillä medioilla on erilaisia lähtökohtia – osa niistä toimii lähes talkootyön ja vapaaehtoistyön periaatteella. Hyvässä lykyssä niillä on jokunen taloudellinen tukija, mutta niiden toiminta on erityisen riippuvainen niiden toimittajien ja vapaaehtoisten omasta panoksesta ja rakkaudesta työhönsä – joidenkin kohdalla harrastukseensa. Usein paikallisina toimijoina niillä on aivan omanlainen ote paikallisiin tapahtumiin, niillä riittää rohkeutta ja uskallusta astua kansan pariin – toisinaan on rohkeutta haastatella henkilöitä, jotka eivät saisi ääntään kuuluviin muissa medioissa. Joskus tällainen riski voi kostautua, mutta toisinaan elämässä on otettava riskejä harkinnan ohella. On oltava uhkarohkeutta ja kenties jopa luovaa hulluutta. Muistutan tässä kohdin tietenkin vastuusta ja siitä, että sananvapauteen kuuluu olennaisena osana myös vastuu sanoistaan. Vastuullinen itseään kunnioittava media, taustoistaan riippumatta, pyrkinee tähän – tarjoamaan lukijoilleen tai kuulijoilleen uusia ja erilaisia näkemyksiä, pureskelematta niitä valmiiksi, vaan antaen asiakkaidensa lopulta muodostaa oman kuvan välitetyn informaation myötä.

Olen jo vuosien ajan käynyt keskustelua siitä, että nämä valtamedian edustajat kaipaavat rinnalleen kirittäjiksi erilaisia (ja erikokoisia) vaihtoehtoisia medioita. Tällaiseen joukkoon voin myös laskea kuuluvaksi SSS-Radion – se pyrkii omanlaiseensa tiedon- ja kulttuurinvälittämiseen. Sen kautta saa äänensä kuuluviin suuri joukko ihmisiä, toisaalta se tarjoaa informaation ohella kulttuuria muodossa tai toisessa ikähaitarin kaikille ryhmille. Eikä sellaisen tarkoitus ole kilpailla suurten medioiden kanssa, ennemminkin sen ja kaltaistensa tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja ja jotain mitä muut eivät – ainakaan vielä – tarjoa.

Ehkäpä vastuullisesti toimitetut vaihtoehtomediat ja pienet mediat, onnistuisivat rikkomaan yhteiskuntaamme muodostuneita kuplia ja niin kipeistäkin aiheista olisi mahdollista käydä avointa keskustelua ilman leimautumisen pelkoa. Saatikka että tulisi rinnastetuksi disinformaatiota tarjoaviin valemedioihin. Toisinaan tällainen media voi pienuudestaan huolimatta, tai kenties juuri siitä johtuen, olla ajanhermoilla, ensimmäisenä liikkeellä – välittää tietoa ja kokemuksia ynnä näkemyksiä, jotka olennaisesti heikommin saavat tilaa muissa medioissa. Yllä esille nostettu ”hankalan potilaan” -uutinen on eräs tällainen. Samoin tällä viikolla SSS-Radio oli epäilemättä ensimmäinen suomenkielinen kanava, joka välitti lukijoilleen ja kenties kuulijoilleenkin tiedon siitä, että Pietarin kaupungin antaman ohjeistuksen jälkeen Mannerheimin muistolaatta sai kyytiä ja poistettiin Zaharevskaja 22:n seinästä.


SSS-Radio: Sibelius, Sauna ja Sisu (kuva kotisivuilta). (2)Marko


1. http://www.sss-radio.ee/fi-blogi/article-4 
2. http://www.sss-radio.ee/fi