Blogi

Kirjeenvaihtajamme Marko Enqvist: Vihapuhetta ja ääriliikehdintää

Vihapuhetta ja ääriliikehdintää

Vihapuhe on noussut pinnalle viimeisen vuoden kuluessa entistä laajemmin myös Suomessa – merkittävä osa vihapuheesta esiintyy sosiaalisessa mediassa muodossa tai toisessa (kirjoituksina, puheena, kuvina, videoina etc.) Vihapuheen kohde voi vaihdella julkisuuden henkilöstä median kautta johonkin tiettyyn ryhmään – tietenkään ei pidä unohtaa yksityishenkilöön kohdistuvaa vihapuhetta, jota sitäkin harjoitetaan huomattavassa määrin. Tässä lyhyehkössä kirjoituksessa kohdistan huomion osaan vihapuheesta sekä ääriliikehdintään, josta myös Suomi on joutunut osalliseksi.

Vihapuheesta on osaltaan seurannut nähdäkseni myös sitä, että perusteltu kriittinen keskustelu on vaiennut tai sitä on olennaisesti vähemmän kuin vuosi sitten. Samoin vihapuheen ja eräiden maahanmuuttoa vastustavien ryhmittymien toimien seurauksena nämä ”tolkun ihmiset” pysyttelevät nykyään mieluummin kotona, kuin tulevat leimautuneeksi vaikkapa Rajat kiinni tai Suomi ensin -liikkeisiin. Toki maahanmuuton radikaali väheneminen on vähentänyt innokkuutta osallistua marsseilla, mutta ne lainkaan ihmettele vaikka em. ryhmien toiminta itsessään olisi syynä monen kotona pysymiselle. Kuvioon kun liitetään vielä Soldiers of Odin sekä MV-lehden ympärillä käyty keskustelu, niin kukapa ehdoin tahdoin leimautuisi heihin?

Itse kaipaan avointa kriittistä mutta toista kunnioittavaa keskustelua, jossa keskustellaan asioista turvautumatta vihapuheeseen tai opponentin halventamiseen. Median roolista on uskallettava käydä kriittistä keskustelu, samoin poliitikkojen toimista sekä lausunnoista, mutta ne keinot joihin osa suomalaisista ja osa kansanliikkeistä turvautuvat eivät ole rakentavia saatikka kannatettavia. Eikä asetelmaa lainkaan paranna se, että polarisointia ja aggressioita ruokkivaa kommunikointia harjoitetaan äärilaitojen kummassakin päässä – keinovalikoima ei välttämättä ole aina sama, mutta minä en lopulta tee suurtakaan eroa äärioikeistolaisen (tai kansallissosialistisen) tai äärivasemmistolaisen (tai anarkistisen) ääriliikehdinnän välillä. Kummankaan toimet eivät mielestäni edesauta Suomea selviytymään ongelmista.

Eräiden liikkeiden – kuten Suomi Ensin -liikkeen toiminta ja tavoitteet ovat varsin arveluttavia, Suomi ensin -liikkeen toiminnasta on blogisti Jussi Korhonen kirjoittanut Isä pikajuna -blogissaan Seurassa, viimeisimmässä Suomi Ensin -liikettä käsittelevässä blogissa hän ruoti liikkeen toimintaa kirjoittaen blogissaan oivaltavasti seuraavaa:

Suomi ensin -liike on kaikkea, mitä Putin on tilannut. Se lietsoo levottomuuksia ja ylistää länttä horjuttavaa propagandaa.” (1)

Havainto kaikkine linkkeineen on oikea, Marco de Witin (eräs Suomi ensin -liikkeen kolmesta puheenjohtajasta) toimintaa on vaikea pitää sellaisena, joka ajaisi Suomen etua – liikkeen suorittamat täsmäiskumaiset mielenosoitukset ja muu toiminta eivät edistä rakentavaa keskustelua ja ongelmien käsittelyä. de Witin retoriikka Forssan mielenosoituksessa oli hyvin – sotaisa – verbaalista sotaa julistettiin sanan voimalla:

– Tämä on Forssan sota, de Wit sanoi, piti pienen tauon ja lisäsi: verbaalinen.” (2)

Minun vaikea nähdä, että nämä puheet ”verbaalisesta sodasta” lisäisivät rakentavaa keskustelua saatikka vähentäisivät vihapuhetta. Korvissani ”verbaalinen sota” kannustaa verbaalisen sotaan – se ruokkii vihapuhetta ja aggressiota, halusipa de Wit sitä tahi ei.

Suomi ensin -liikkeen tiivis yhteistyö Isän pikajuna -blogissa mainittujen tahojen (Bäckman & Putkonen) ovat omiaan lisäämään epämääräisyyttä – aivan kuten esitetyt väitteet MV-lehden ”toimituksellisen linjan” muuttumisesta ajamaan Suomi ensin -liikkeen agendaa. Eurooppa on pullollaan vastaavia kansallismielisiä tai äärioikeistolaisia liikkeitä, joiden taustalta löytyy venäläistä rahaa tai linkkejä venäläisiin nationalistiin organisaatioihin tai Venäjän hallinnon rahoittamiin ”non-governmental organizations” eli kansalaisjärjestöihin. (3) Eikä Suomi ensin -liikkeen retoriikka tahi toiminta tavat lainkaan eroa ”veljesliikkeidensä” toimitavoista tahi retoriikasta – samaa aggressiota ja kiihkon levittämistä, asia joka palvelee parhaiten Eurooppaan epävakautta luovia voimia.

Samansuuntaista retoriikkaa esiintyy myös Rajat kiinni -kansanliikkeessä – liikkeen luonteen tähden on luonnollista, että retoriikassa EU esitetään negatiivisessa valossa, mutta toisaalta yhtä lailla Venäjän narratiivia toistetaan varsin usein yksilötasolta alkaen. Venäjän narratiivin mukaisesti monen mielestä EU on rappeutuvassa oleva alue, joka ei kykene suojelemaan itse itseään, joka on ilman perinteisiä arvoja tuhoon tuomittu. Samaa tarinaa toistetaan Venäjän ”tarinassa” EU:sta, jossa EU esiintyy rappeutuvana homomyönteisenä alueena, jossa perinteiset arvot on hylätty – eli perinteisiin ja uskontoon luottavan Venäjän täydellisenä vastakohtana.

Vihapuheesta puhuttaessa ei tietenkään voida unohtaa sen ikävintä puolta, sitä puolta jossa kannustetaan ja kiihotetaan toisia väkivallantekoihin – usein toki siten, että nämä agitaattorit eivät itse likaa käsivään vaan sanan voimalla ruokkivat sitä aggressiota toisissa. Toisinaan tulee miettineeksi sitä, että ymmärtävätkö nämä agitaattorit sitä mikä voima sanoilla on – kyllä heidän luulisi ymmärtävän, kyllä heidän tulisi olla perillä propagandan ja kiihotuksen mahdista, siitä löytyy runsaasti esimerkkejä viimeisen vuosisadan ajalta. Nämä agitaattorit eivät likaa itse käsiään, aivan kuten Sakari Timonen on todennut, toiset tekevät sen likaisen työn. Toiset kantavat suurimman vastuun, jos tämä kiihotus ja vihanruokinta etenee sanoista sellaiseen tekoon, että joku kuolee. Jokainen on tietenkin vastuussa omista teoistaan, mutta mielestäni ei voida painottaa liiaksi vähintäänkin sitä moraalista vastuuta mikä näillä agitaattoreilla on.

Olen tietoisesti välttänyt konkreettisia esimerkkejä vihapuheesta tässä kirjoituksessa, jotta en antaisi heille lisää näkyvyyttä, mutta tähän kohtaan sopii esimerkkinä seuraava päivitys sosiaalisesta mediasta:

Tämä on yksi esimerkki äärimmilleen viedystä ryhmään kohdistuvasta kiihotuksesta, jossa kehotetaan väkivaltaan ja todetaan ”siinä sivussa tappaa jonkun musun, niin nostan hattua”. Entäpä jos tappaa ja tappaja toteaa saaneen innoituksensa ”Maaritin” kirjoituksesta – peseekö tämä kätensä ja jättää hatun nostamatta?

Vihapuhe kokonaisuudessaan on tavattoman laaja aihe käsiteltäväksi yhden kirjoituksen puitteissa, se jää aina väistämättä puolitiehen aiheen laajuuden tähden. Samoin se voi leimallisesti olla yksipuolista, nostaa esiin vain yhden huomion vihapuheesta tai siihen liittyvistä ilmiöistä. Tässä kirjoituksessa huomioin käytännössä vain yhtä vihapuheen ja agitoinnin ilmenemismuotoa, sitä mitä eräät Suomessa toimivat liikkeet harjoittavat – näiltäkin osin eräiden operoijien toimet jätin huomiotta.

Samalla tapaa kuin Suomi ensin ja Rajat kiinni -liikkeet edesauttavat vihapuheen ja aggression leviämistä, löytyy Suomesta muitakin ryhmiä, jotka syyllistyvät samaan. Ei pidä unohtaa kansallissosialistista Suomen Vastarintaliike -ryhmää, enkä myöskään unohtaisi Soldiers of Odinia – retoriset keinot ovat samoja, keinovalikoimassa voi sitten olla erilaisia ulottuvuuksia, kuten Soldiers of Odinien hiipuva ”katupartiointi”.

Ulkomailta Suomeen on leviämässä (todennäköisesti jo levinnyt) hyvin vähän huomiota saanut – samalla tapaa vihaa ruokkiva liikehdintä – poliittinen islam, joka ilmiönä on aivan yhtä huolestuttava kuin rasistiset maahanmuuttovastaiset ryhmittymät. Maassamme on poliittiseen islamiin kiinnitetty aivan liian vähän huomiota, sen piirissä tiedetään kuitenkin harjoitettavan värväystoimintaa terroristisiin ryhmiin kuin myös hyvin aggressiivista islamin levittämistä ja ”katujen valtaamista”. Poliittisesta islamista ja sen luoman uhan on Suomessa nostanut esille useammankin kerran Alan Salehzadeh, aivan kuten hän on todennut: (4)

Ideologian uhreja ovat koko maailma, mukaan lukien miljoonat maltilliset ja rauhalliset muslimit.”

Olipa vihapuheen harjoittaja kuka tahansa, sitä ei pidä hyväksyä, sitä ei pidä sallia – se on tuomittavaa toimintaa, ei ole olemassa olevia poikkeuksia sen hyväksymiseksi.

 

Marko

1. http://seura.fi/isanpikajuna/2016/08/28/venaja-ensin-liike-lietsoi-forssassa/?shared=6864-db0f0529-1
2. http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/313436-forssan-mielenosoitus-puistattavia-puheita-hymy-kasvoilla
3. http://anton-shekhovtsov.blogspot.fi/2015/09/russian-fascist-militants-give-money-to.html
4. https://salehzadeh.wordpress.com/2016/07/19/poliittinen-islam-vaarallisempi-kuin-natsit-silti-sille-loytyy-puolustajia-suomessa/