Blogi

Kuka tai mikä ISIS on?

Seuraava kirjoitus on ennemminkin lyhyt yhteenveto siitä mitä ISIS pitää sisällään. Kirjoitus on koottu allekirjoittaneen kirjoittamista viesteistä maanpuolustus.net foorumille käyttäjä v… nimellä (pientä toimituksellista työtä on lainausten suhteen tehty joissain tapauksissa ja muutama kommentti on lisätty selventämään asiayhteyttä).

Painotan, että otteet ovat usein osia laajemmista viesteistä, joten paikoin selkeää asiayhteyttä ei ole havaittavissa, tarkoituksenani on lähinnä koota yhteen muutamia havaintoja ISIS:tä tämän vuoden puolelta, kaikista havainnoista ei välttämättä ole kirjoitettu riittävän laaja-alaisesti suomalaisissa medioissa tai jos on, on herääminen tapahtunut liian myöhään vasta Pariisin tapahtumien jälkimainingeissa.

ISIS:stä perustietoa linkkeinä lähdetietojen jälkeen.

 

ISIS:in historiaa ja nykyisyyttä

Tässä osassa en käsittele kronologisesti ISIS:in historiaa vaan poimin yllä mainitulta palstalta eräitä aihetta sivuavia kirjoituksiani/havaintojani otsakkeen alle siinä järjestyksessä jossa olen ne maanpuolustus.net foorumille kirjoittanut eli lähdetään liikkeelle vanhimmasta viestistä.

”Obaman hallinto teki siinä hyvin suuren virheen, että yleensäkin joukot päätettiin vetää Irakista - virhe paikattiin virheellä (ts. jos meno Irakiin perustui virheeseen niin eipä Obaman toiminta kaikella tapaa järkevää ole).

Obaman tietyt toimet ovat omalta osaltaan lisänneet ongelmia Irakissa, esim. Bushin ajan järkevätkin toimet lakkautettiin (kuten mentorointi ja muut tukitoimet Irakin hallinnolle). Ehkäpä taustalla oli Bushin hallinnon toimien romuttamisen halun ohella jokin ideologinen ajatus siitä, että puuttuminen tällä tapaa toisen maan sisäpolitiikkaan ja johtamiseen on imperialistista toimintaa ja sellaisesta on päästävä eroon. (Onko kaukaa haettu ajatus?)

Tietyt virheet Bushin aikakaudella ovat osaltaan synnyttäneet konfliktin pohjan Irakiin.

Tietty hyvin kategorinen Saddamin hallinnon piirissä työskennelleiden henkilöiden sulkeminen pois Irakin tulevaisuudesta sai aikaan sen, että kymmeniä tuhansia osaavia ja tiettyjä tehtäviä hallitsevia henkilöitä syrjäytettiin pitkiksi ajoiksi - lopullisesti. Tästä ryhmästä osa on sittemmin radikalisoitunut ja toisaalta osa on ajautunut esim. ISIS:n pariin neuvonantajina tai jopa taistelijoina.

Mikäli ISIS:n ytimeen ja sen lähipiiriin kuuluneiden haastattelut pitävät paikkansa niin ISIS:n pohjaa on jo luotu Irakin sodan jälkeisinä vuosina Yhdysvaltojen ylläpitämissä vankiloissa, joissa radikalisoituvat henkilöt muodostivat ryhmiä ja soluja ja vapauduttuaan sitten alkoivat aktivoitua ja sittemmin amerikkalaisjoukkojen vetäminen maasta tarjosi tilaisuuden aktiivisemmille toimille mutta käytännössä arabikevät sai aikaan sen, että syntyi mahdollisuus levittäytymiselle Irakin ulkopuolelle. Tällöin taasen voidaan kritiikkiä kohdistaa Obaman hallintoon ja sen kyvyttömyyteen ratkaista ongelmaa.” (19.4.2015)

”Jos YLE:n välittämä uutinen ISIS:n taustoista pitää kokonaisuudessaan paikkansa eli Saddam Husseinin asevoimien upseereiden rooli on olennaisesti aiemmin oletettua suurempi, niin ei välttämättä ihme, että ISIS on näinkin tehokas ja organisoitunut vihollinen:

”Isis – Islamistinen valtio vai stasilainen kalifaatti?

"Isisin tarina alkaa loppuvuodesta 2012. Irakilainen Haji Bakr matkustaa Syyriaan. Bakrin kantava ajatus on, että Isis valtaa mahdollisimman paljon alueita Syyriasta. Syyria toimii Isisin tukialueena, josta käsin järjestö valtaa Irakin.

Naurettavaa? Ehkä, mutta Bakr ei ole kuka tahansa. Haji Bakr toimi vuosia Irakin ex-presidentti Saddam Husseinin tiedustelujoukoissa everstinä. Kun Yhdysvallat hajotti Irakin armeijan vuonna 2003, se synnytti katkerimman ja älykkäimmän vihollisensa. Yhdellä allekirjoituksella tuhannet taitavat sunnisotilaat menettivät työpaikkansa. Haji Bakr* oli yksi heistä.

Bakr on se henkilö, joka loi Isisin perustan. Hän suunnitteli järjestön "organisaatiorakenteen", miten järjestö levittäytyisi Syyriassa ja Irakissa ja kuka valvoisi ketä.” (1)

Se on ollut aiemminkin tiedossa, että ISIS on turvautunut entisiin Irakin asevoimien upseereihin. Heihin, jotka menettivät työnsä v. 2003 jälkeen ja on saanut heiltä koulutusapua ja opastusta, mutta jos näiden upseereiden rooli on aiempaa olettamusta merkittävästi suurempi, tuolloin kenties koko organisaatio on arvioitava aivan uudelta pohjalta.” (26.5.2015).

*: kuollut sotilasoperaatiossa Syyriassa.

”Turkkilaiset ovat ISIS:in suhteen todella kyynisiä, niin kauan kun ongelma ei kosketa Turkkia eli ISIS ei ulota sotaa Turkin alueelle, ei Turkilla ole intressiä taistella ISIS:iä vastaan. Niin kauan kun ISIS sotii kurdeja vastaan, asetelma on Turkille myönteinen ja heidän etunsa on tuolloin parhaansa mukaan tukea ISIS:iä. Käytännössä toiminta on niin matalalla profiililla kuin mahdollista mutta kuitenkin niin läpinäkyvää, että jokaisen luulisi sen ymmärtävän. Koska Turkki on strategisesti merkittävä valtio alueella, ei sen liittolaisilla ole suuren suuria intressejä kovaäänisesti tuomita maata.” (10.7.2015)

Ulkomaalaistaistelijoiden roolista ISIS:ssä Helsingin Sanomissa ilmestyneeseen artikkeliin pohjautuen:

"Jihadistijärjestö Isisin länsimaista värväämät "taistelijat" ovat brutaalin järjestön alinta kastia, joilla ei ole juuri ihmisarvoa. He ovat käytännössä jihadistien orjia, tykinruokaa ja kauppatavaraa.

"Lännestä lähteneet luulevat pääsevänsä taistelijoiksi. Heistä tulee kuitenkin vessanpesijöitä ja niitä, jotka laitetaan itsemurhapommittajiksi", Oxfordin yliopiston vieraileva tutkija Alia Brahimi kertoi HS:lle Lontoossa." (2).

Mediassa on ollut näkyvillä muutamia länsimaisia vapaaehtoisia eräällä tapaa "profiilitehtävissä" eli esim. kurkun katkojana, HS:n artikkelin luettuani tulee mieleen, että näiden länsimaisten jihadistien käyttö näissä tehtävissä on voinut olla ISIS:in "markkinointikeino" länteen - täkäläiset jihadistit kuvittelevat pääsevänsä taistelemaan uskon puolesta vääräuskoisia vastaan ja kenties luulevat olevansa merkittävämpiä mitä sitten ovatkaan, kuinka monelle totuus on paljastunut kuviteltua olennaisesti karumpana?

"Isis on hyvin hierarkkinen järjestö, eräänlainen barbaarinen luokkayhteiskunta. Siihen liittyvät eivät voi enää päättää omasta kohtalostaan, vaan ovat vahvempiensa armoilla.

"Värvätyt sijoitetaan kukin omalle portaalleen, ja siltä portaalta ei nousta juuri enää mihinkään", Isisin, al-Qaidan ja muiden jihadistien maailmankuvaa tutkinut Brahimi sanoi.

Britanniasta ja muista länsimaista Isisin riveihin Syyriaan ja Irakiin lähteneillä ei usein ole minkäänlaista sotilaskoulutusta. Länsimaisia lähtijöitä ajaa usein aatteen palo tai halu tulla sankareiksi. Monella on uskonnollista idealismia.

Isisin johtajille tällaisella ei ole mitään arvoa.

"Isis saattaa käydä kauppaa toisen järjestön kanssa ja vaihtaa värväämänsä tulokkaat vaikkapa aseisiin. Toinen järjestö panee sitten ostamansa henkilöt itsemurhapommittajiksi.'" (2)

ISIS:in tapa toimia tuntuu kovin tutulta, laitetaan vapaaehtoiset tykinruoaksi (tai itsemurhatehtäviin) - samaa harjoitetaan kansantasavalloissakin, vapaaehtoisten hengellä ei ole suuren suurta arvoa, etenkään jollei ole mitään erityisosaamista jota järjestö sattuisi syystä tai toisesta kaipaamaan.

"Sodankäynnin tutkija ja entinen prikaatinkenraali Ben Barry muistuttaa, että Isis etsi viime syksyllä joukkoonsa myös siviiliasiantuntijoita.

"On kuitenkin mahdotonta sanoa, keitä värvätyt ovat ja montako heitä on", Barry kertoi HS:lle edustamansa International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon tilaisuudessa Lontoossa.

Barryn mukaan haussa oli muun muassa lääketieteen asiantuntijoita, insinöörejä ja muita siviilialan osaajia. Miten haku onnistui, siitä ei ole tietoa." (2)

Ja siellä taustalla kummittelevat ne Saddamin ajan haamut:

"Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä Isisiin liittyviä ajaa usein epätoivoinen tilanne ja selviytymisenpakko. Toisin kuin länsimaisia värvättyjä, paikallisia ei kiinnosta ideologia, Brahimi arvioi.

Hänen mukaansa Isisin huipulta löytyy Irakin entisen diktaattorin Saddam Husseinin puolueen Baathin ja armeijan napamiehiä, joita ajaa koston- ja vallanhalu.

Isisin uhka tiivistyy siihen, että jihadistit osaavat muokata väkivaltaisen aatteensa eri kohderyhmille sopivaksi.

"Isis on globaali jihadistijärjestö, joka muuttaa muotoaan paikallisella tasolla ja hankkii paikallisen identiteetin", Brahimi sanoi." (2)

Muistelen lukeneeni, että kuusi kymmenestä ISIS:n johtoon kuuluvasta olisi taustaltaan näitä Saddam Husseinin Baath-puolueen ja armeijan napamiehiä.” (21.7.2015)

Venäjän osuudesta ISIS:in ulkomaalaistaistelijoiden rekrytointialueena:

”Venäjällä ääri-islamistit ovat lopettaneet aktiivisen sodan - nyt tilalle on tullut suuri joukko erillisiä soluja, jotka toimivat merkittävästi 90-luvun ja vuosituhannen alun tilannetta laajemmalla alueella ja samalla on huomioitava se, että alueelta on lähtenyt tuhansia taistelijoita eri ryhmittymien riveihin muiden maiden alueille. Yksin ISIS:in riveihin reilut parituhatta taistelijaa ja tämän "potentiaalin" poistuminen alueelta (tarkoitetaan Venäjän Kaukasusta) vaikuttaa varmasti jollain tapaa rauhoittavasti. Toki on huomioitava, että alueen tiukentunut kontrolli on osaltaan voinut saada aikaan sen, että fundamentalistien on lähdettävä sotimaan rajojen ulkopuolelle halutessaan taistella uskonsotureina.” (6.10.2015)

Seuraavaksi hiukan ISIS:n historiasta ajalta ennen kalifaattia sen ollessa osa Irakin al-Qaidaa.

”Kuten eilen aamulla kirjoitin:

al-Zarqawin perustama järjestö ulotti toimintansa Irakiin v. 2003 ja kuten mainitsit, siellä se yhdistyi muutaman muun jihadisti järjestön kanssa Irakin al-Qaidaksi. Kun puhutaan tämän hetken voimakkaasta ja organisoidusta ISIS:istä ei missään nimessä pidä unohtaa sitä, että mikä vaikutus järjestön toiminnan tehostumiseen on sillä, että siihen on liittynyt viime vuosikymmenen jälkimmäiseltä puoliskolta lähtien entisiä Irakin asevoimien upseereita (tarkoitan Saddamin aikakauden upseereita) ja silloisen Baath-puolueen jäseniä, joista osa on ollut hyvinkin korkealla hierarkiassa puolueessa ja jo Saddam Husseinin valtakaudella ollut toteuttamassa silloisen Irakin hallinnon koordinointia ja toimintaa. Useiden arvioiden mukaan ISIS:n näkyvää kärkeä huomioimatta 6/10 organisaation* johtoon kuuluvasta on henkilöitä joilla on historiaa Saddam Husseinin hallinnossa ja/tai asevoimissa.

*: uudempien arvioiden mukaan ISIS:n johtoon kuuluvista enää 1/3 on siteitä Saddamin hallintoon, moni on siis tavalla tai toisella saanut surmansa.

Osa näistä Saddamin aikakauden "tuotteista" on Saddamin 90-luvulla aloittaman uskonnollistamiskampanjan myötä radikalisoituneita mutta hyvin moni on yksinkertaisesti opportunisteja, joiden päätellään yrittävän hyötyä ISIS:stä siinä määrin, että pääsevät takaisin valtaan Irakissa. Aamulehden aivan liian lyhyt aihetta käsittelevä uutinen (3).

Samalla tapaa niistä löytyy selkeä linkki Saddam Husseinin aikakaudella vallassa olleisiin tahoihin - nimeltä mainitaan Haji Bakr. Hän toimi Saddam Husseinin aikakaudella vuosia tiedustelujoukkojen everstinä. Joskin YLE:n uutisen ongelma on sitten se, että siinä jää taustoittamatta tyystin ISIS:n pidempi historia aina 90-luvun loppuun saakka tai vuosituhannen alkuun, jolloin se aloitti varsinaisen toiminnan Irakin al-Qaidana.

Ja samaa teemaa käsittelee Helsingin Sanomien uutinen, erityisen mielenkiintoista siinä on se, että ISIS on pyrkinyt myös värväämään joukkoihinsa siviiliosaajia - rekrytoinnin onnistumisesta ei ole tietoa katsauksen tekohetkellä:

"Sodankäynnin tutkija ja entinen prikaatinkenraali Ben Barry muistuttaa, että Isis etsi viime syksyllä joukkoonsa myös siviiliasiantuntijoita."

"On kuitenkin mahdotonta sanoa, keitä värvätyt ovat ja montako heitä on", Barry kertoi HS:lle edustamansa International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon tilaisuudessa Lontoossa.” (2).

Näiltä osin voi päätellä, että ISIS:n voimistumisen on osaltaan mahdollistanut kokeneiden ja kenties hyvinkin motivoituneiden Baath-puolueeseen ja Irakin asevoimiin kuuluneiden henkilöiden liittyminen siihen. Bushin hallinnon merkittävä virhe saattoi olla se, että yhdellä päätöksellä liian monen puolueeseen ja asevoimiin kuuluneen tulevaisuuden mahdollisuudet mitätöitiin. Huipun rankaiseminen on ymmärrettävää ja ehdottoman tarpeellista, mutta kohdistettiinko liian mittavia "rankaistutoimenpiteitä" liian suureen joukkoon? Hyvinkin mahdollista ja nyt tämä heijastelee sitten takaisin entistä suurempana kaaoksena alueella.

Useammallakin taholla on päädytty siihen lopputulemaan, että ISIS:iin on jossain vaiheessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella alkanut liittyä entisiä Baath-puolueen ja Irakin asevoimien jäseniä ja että tämän vuosikymmenen alkupuolella ne alkoivat muokata järjestön organisaatiorakennetta entistä tehokkaammaksi ja että tämä mahdollisti osaltaan ISIS:n nousun nykyisenkaltaiseksi ryhmäksi. Tietty muutkin tekijät ovat omalta osaltaan mahdollistaneet nousua (arabikevät, Irakin heikko tilanne, Libyan hallinnon kaatuminen - avautui väylä Pohjois-Afrikkaan tms.) mutta organisaatio on hyötynyt merkittävällä tapaa tietotaidosta jota se on saanut Saddamin aikakauden upseereilta ja virkamiehiltä.

Seuraava on sitten omaa spekulaatiotani (tai missään en ole nähnyt seuraavaa arvelua) ja kenties tämän linkin kautta löytyy syy sille miksi Venäjä ei välttämättä kovinkaan aktiivisesti iske ISIS:iä vastaan ja Venäjän roolista johtuen Syyrian hallinnon suhtautuminen on yhtälailla maltillista (ja paikoin jopa yhteistyötä harjoittavaa). Kuinka moni FSB:n* upseeri ja virkailija on ollut 80- ja 90-luvulla kouluttamassa näitä samoja miehiä Irakissa ja onko tuolloin solmittu yhteyksiä jotka ovat "heränneet henkiin" näinä vuosina?

*: neuvostoaikana toki ollen KGB:n palveluksessa.” (9.10.2015)

”ISIS:n päivittäisten hyökkäysten/iskujen määrä on lisääntynyt melkoisesti viimeisen kolmen kuukauden kuluessa: päivittäinen ka. noussut 8,3 -> 11,8. (4) Mitä tämä sitten kertoo, vai kertooko mitään? Nigeriassa on sanottu Boko Haramin lisänneen itsemurhaiskuja olennaisesti sen jälkeen kun menestys varsinaisissa sotilaallisissa operaatioissa kääntyi laskuun ja Boko Haramin joutuessa perääntymään osalta valloittamiltaan alueilta. Syyriassa ISIS on ainakin näennäisesti pitänyt asemansa ja jopa valloittanut lisää alueita, mutta Irakin suunnalla asetelma on ymmärrykseni mukaan hiukan toinen eikä ISIS ole saavuttanut merkittäviä voittoja, osassa Irakia ilmeisesti enneminkin toisinpäin eli Irakin asevoimat on kyennyt ulkopuolisen tuen turvin saavuttamaan pienoisia voittoja*.” (22.10.2015)

*: sotamenestys on kääntynyt ISIS:lle vastaiseksi ja se on menettänyt jopa 40 % hallinnassaan olleista alueista, etenkin Irakissa mutta nyt myös Syyriassa.

”Ymmärykseni mukaan ISIS on tehnyt myös yhteistyötä joidenkin radikaaliryhmien kanssa, mutta yhtälailla on huomioitavaa, että se on levittäytynyt olennaisesti pääalueitaan laajemmalle. Yksin Syyriassa on erillisiä saarekkeita jotka ovat ISIS:lle alisteisia mutta tämän ohella ISIS:llä on toimintaa useammassa muussa maassa, joissa radikaaliryhmittymiä on liittynyt kalifaattiin tai tukee kalifaattia. Eli tavallaan kyseessä ei ole maantieteellisesti yhtenäinen ryhmittymä, sen sijaan uskonnollis-aatteellisesti kyseessä on ryhmittymä/ryhmittymiä jotka ajavat samaa asiaa ja jotka ovat kalifaatille alisteisia.” (24.10.2015)

Tämä osa on osa laajempaa tekstiä, jossa pohdiskelin Libyan tilannetta ja mitkä tekijät maassa vaikuttavat alueiden hallintaan ja kontrollointiin. Tällöin ISIS:n rooli nousi joiltain osin esille.

”Laajoista aavikoista ja erämaista johtuen asetelma Libyassa on se, että kapean rannikkokaistaleen eteläpuolella tilanne on se, että laajat alueet ovat käytännössä "ei kenenkään maata" - niitä hallitsee se ryhmä joka niillä sillä hetkellä partioi tai harjoittelee tai miehittää, ryhmän poistuessa alueelta syntyy tyhjiö kunnes joku muu ryhmittymä tulee alueelle. Monilla alueilla valta rajoittuu täysin keitaille, kyliin ja tieverkkoon - niiden ulkopuolella valta on kontrollin ulottumattomissa. Tämä yhdistettynä vähäiseen väestöpotentiaaliin saa aikaan sen, että välttämättä niin kaaottista tilannetta ei pääse syntymään, toisaalta seuraus on sitten se, että käytännössä juuri kukaan ei tiedä tarkalleen mitä maan keski- ja eteläosissa tapahtuu. Rajat vuotavat kaikilta ilmansuunnilta ja niinpä esim. maan itä ja kaakkoisosiin on pesiytynyt ISIS:n taistelijoita ja heillä on koulutusleirejä siellä. Tähän mennessä tilannetta on hiukan helpottanut se, että Egyptin on onnistunut pitää omia länsialueitaan suhteellisen hyvin kontrollissa, joten Egyptin suunnalta ei kohdistu tolkuttoman kovaa painetta Libyaan mutta ISIS:n pesiydyttyä Libyan maaperälle asetelma voi hyvinkin muuttua vuodessa parissa.” (28.10.2015)

”Tästä on esitetty jo sen suuntaisia arveluita, että viimeaikojen ISIS:n lukuisat tappiot Syyriassa ja Irakissa ovat omalta osaltaan vaikuttaneet Pariisin tapahtumiin, että tappioiden myötä ISIS:n oli tehtävä jotain osoittaakseen kannattajilleen voimansa ja sen seurauksena solu aktivoitiin ja toimeenpantiin nähty isku. (Mietityttää vain, että onko aika riittänyt tällaisen koordinointiin vai onko jo aiemmin laadittu jokin suunnitelma jossa osa perjantain tapahtumista on huomioitu, joten nyt ei tarvinnut tehdä muuta kuin viimehetken hiontaa?)

Nigeriassa Boko Haram on toiminut hiukan samalla tapaa, siinä vaiheessa kun heille alkoi tulla tappioita rintamalla ja he joutuivat perääntymään osalta valtaamistaan alueista, Boko Haram aloitti laajamittaisen itsemurhaiskujen sarjan, joka jatkuu eräiltä osin edelleenkin. Boko Haramin tapauksessa iskujen suorittajina oli hyvin nuoria tyttöjä aikuisten ohella, Pariisissa nuorin on ollut 15-vuotias ja muitakin alle 18-vuotiaita on ilmeisesti ollut osallisena iskussa.

Tulevina kuukausina saamme hiukan tarkemman kuvan siitä mihin suuntaan asetelma kääntyy - Pariisin tapahtumat voivat olla se tapahtuma, joka määrittää ISIS:n tulevaisuuden. Pärjätäkseen ja lisätäkseen kannatusta sen on saatava voittoja ja näkyvyyttä, tappiot taistelukentällä ja alueiden/kaupunkien menetykset voivat kääntää kelkan hyvinkin pian sille epäsuotuisaksi.” (15.11.2015)

 

ISIS:n Eurooppaan kohdistama uhka

Käsittelen lyhyiden poimintojen kautta ISIS:n Eurooppaan kohdistamaa uhkaa. Aiheeseen viittasin jo yllä, mutta tässä osiossa hiukan laaja-alaisempaa pohdintaa ja otteita viesteistäni. Otteiden ja lähteiden myötä lukijalle pitäisi avautua tarkemmin ISIS:n muodostama uhka – jollei se jo ole Pariisin tapahtumien jälkeen avautunut.

”Ja vaikka tilannetta ei vielä laskettaisikaan "globaaliksi sisällissodaksi" - jos siis se, että osallistujia on kymmenistä maista ei vielä riitä tähän. Kaikesta huolimatta asetelma on kehittymässä hyvänmatkaa siihen suuntaan, että ISIS ja sen liittolaiset taistelevat konkreettisesti usean valtion alueella useammalla mantereella, jolloin asetelma alkaa kaikella tapaa muistuttaa "globaalia sisällissotaa".

Nyt ISIS/ISIL sotii Irakissa, Syyriassa ja se on levittäytynyt sotimaan Libyaan ja tämän ohella yhteistyöverkosto ulottuu Nigeriaan (Boko Haram) ja joihinkin muihin Afrikan mantereen alueella operoiviin terroristi-/kapinallisryhmiin ja samalla ISIS/ISIL levittäytyy muihin alueen (Afrikka + Lähi-itä & Afganistan) kaaottisessa tilassa oleviin maihin. Mutta samalla länsimaisiin palaavat ISIS:iin rekrytoidut taistelijat muodostavat konkreettisen uhan ja on olemassa oleva vaara sille, että heistä ainakin osa pyrkii aktivoitumaan täällä ja aiheuttamaan joko terrori-iskuja tai jopa pidempiaikaista vastarintaa/iskujen sarjoja ja jos/(kun) tämä skenaario toteutuu niin tuolloin aletaan kyllä olla jo hyvin lähellä tilannetta, jossa tämä sisällissota on saavuttanut globaalit mitat.

Eurooppalaisena ongelmana näen sen, että eri maiden käytännöt eroavat radikaalisti toinen toisistaan - toisaalla pyritään kuntouttamaan ja kotouttamaan takaisin yhteiskuntaan (esim. Tanska) ja toisaalla taistelijoita uhkaa vankeus (esim. Iso-Britannia). Minä pidän tietyissä tapauksissa liiallista humanismia suurena ongelmana ja riskinä sille, että tätä pyritään hyödyntämään ISIS:in toimesta ja näin "ensimmäisen aallon" kohdevaltiot voivat juuri olla niitä joissa painopiste on kuntouttamisella ja uudelleenkotouttamisella.” (17.6.2015).

”Niin - liian naiivi ei missään nimessä pidä olla ja jokaisen pitäisi ymmärtää se tosiasia, että pakolaisvirtojen joukossa on myös henkilöitä, jotka eivät ole aivan vilpittömin mielin liikkeellä ja joilla voi olla (tai on) muita taka-ajatuksia kuin turvaan pääseminen ja epäilenpä, että näiden satojen tuhansien pakolaisten joukossa on myös sellaisia, jotka ovat kaikkea muuta kuin pakolaisia - ihmisiä, joiden on tavalla tai toisella tarkoitus hyötyä mahdollisuudesta päästä Eurooppaan, ihmisiä joilla maa polttaa jalkojen alla ja "paperittomana" uuden elämän aloittaminen voi olla ainoa vaihtoehto ja on toki huomioitava ISIS:n kommentit siitä kuinka he aikovat hyödyntää pakolaisvirtaa. Välttämättä he eivät lähetä Eurooppaan tuhansia taistelijoita, mutta toisaalta EU:n taholta kuuluneet kommentit yksittäisistä (mahdollisista) taistelijoista ovat taasen ongelman ilmeistä vähättelyä. Riski on kuitenkin tässä tapauksessa sellainen, että se on huomioitava ja se on olemassa oleva.” (8.9.2015)

”Kyllähän tätä puolta on jo hiukan valotettu pakolaiskeskustelussa - vaikka on toki mielipiteitä, joiden perusteella vaara on marginaalinen eikä merkittävä. ISIS on itse ilmoittanut lähettävänsä jopa tuhansia taistelijoita pakolaisvirran mukana Eurooppaan - tämä määri voi olla liioittelua ja propagandaa, mutta pidän hyvin todennäköisenä sitä, että ISIS tulee lähettämään (tai on jo lähettänyt) taistelijoita pakolaisaallon mukana Eurooppaan, tavoitteena juuri päästä EU:n alueelle.

ISIS:in toimintaa helpottaa vielä se, että se kontrolloi tiettyjä pakolaisten kulkureittejä ja valvoo näitä ja kerää ihmissalakuljettajilta korvauksia. Jo toukokuussa 2015 BBC:n haastattelussa Libyan hallituksen edustaja väittää ISIS:n ujuttavan terroristeja pakolaisten joukkoihin. Libyan hallituksen edustaja Harunin mukaan ISIS vaatii 50 % korvausta ihmissalakuljettajilta. (5).

Kun huomioidaan, että riskit Turkin kautta ovat tietyiltä osin pienemmät. Merimatka lyhyempi, leireillä miljoonia ihmisiä, ISIS on muutenkin ylittänyt Turkin vastaisen rajan miten sattuu hyvin usein ja Turkki on sulkenut pitkään silmänsä heidän toimilta - joten enpä todellakaan pidä ihmeenä sitä, jos sieltä satoja taistelijoita soluttautuu Eurooppaan. Väitteiden mukaan Kreikan ja Bulgarian rajalla olisi pidätetty muutamia potentiaalisia taistelijoita.” (13.9.2015)

Kommentti koskien suomalaisten ISIS:n muodostamaa uhkaa aliarvioiviin lausuntoihin ja arvioihin.

”Kummallista, että juuri suomalaiset tutkijat tyrmäävät tämän väitteen kun vastaavasti ulkomailta löytyy useampiakin tutkijoita ja analyytikoita, jotka pitävät ISIS:n uhkaa konkreettisena ja ovat sitä mieltä, että ISIS hyvin suurella todennäköisyydellä tulee lähettämään taistelijoita EU:n alueelle pakolaisvyöryn joukossa. Välttämättä ISIS:n puheet tuhansista taistelijoista eivät pidä paikkaansa, mutta useampi sata taistelijaa solutettuna paperittomina EU:n alueelle voi synnyttää vähemmän miellyttäviä seuraamuksia EU:n alueella. Huonoimmassa tapauksessa Pariisin tapahtumat ovat lasten leikkiä sen rinnalla (viittaan tässä kohdin tammikuun 7. 2015 tapahtuneeseen Charlie Hebdon iskuun).

Taannoin uutisoitiin jo ulkomaisissa medioissa Bulgarian rajalla otetun kiinni viisi pakolaista, joiden kytköksiä ISIS:in tutkitaan.

The chairman of the U.S. Senate Intelligence committee, Richard Burr, confirmed that he was aware extremists in Syria were likely to be exploiting the tide of refugees into Europe. “I think it’s safe to say that that goes on. To what degree, I’m not sure we know,” he told BuzzFeed." (lähde: ibtimes.com) (6).

"In an interview with BBC Radio 5 live Investigates, Mr Haroun said IS used the boats "for their people who they want to send to Europe, as the European police don't know who is from IS and who is a normal refugee or not".

These militants often sat separately from the other migrants, he said." (lähde: bbc.com) (7).

The risk of such infiltration, Mr Kaunert says, "is plausible - but whether it's absolutely credible is difficult to assess because by definition, when those boats come in, they go unnoticed."

...

Nor does it need those surviving recruits to be particularly skilled. Where the objective is disruption and panic, sheer intent may be enough. The attackers in Copenhagen and Paris "didn't need an awful lot of military training", says Mr Kaunert, "just a certain ideological training'.” (lähde: bbc.com) (8).

Ja on muistettava se, että osa pakolaisten ja salakuljettajien reiteistä on ISIS:n valvonnassa ja salakuljettajat joutuvat maksamaan korvauksia ISIS:lle toiminnastaan, joten heillä on väylä käytössä, heillä on olemassa oleva mahdollisuus - joten miksi he eivät hyödyntäisi sitä?” (15.9.2015)

”Epäilen, että ISIS on vasta ulottamassa lonkeroitaan tässä merkityksessä Eurooppaan, mutta enpä laisinkaan ihmettelisi vaikka asetelma kallistuisi siihen suuntaan, että ISIS pyrkii vaikeuttamaan heihin kohdistuvia tutkimuksia tai vähintäänkin tutkivaa journalismia.” (15.9.2015)

Vertailun vuoksi on huomioitava kuinka italialaisen Roberto Savianon (Gomorran kirjoittaja) elämä muuttui hänen kirjoitettua tiukkasävyisesti ja paljastavasti mafiasta. En pidä mahdottomana etteivätkö terroristit pyrkisi tulevaisuudessa vaikuttamaan samalla tapaa median edustajiin, toisaalta tiettyjä eroja organisaatioiden välillä. Moni terroristiorganisaatio elää julkisuudesta aivan toisella tapaa kuin mafia, mikä voi vaikuttaa siihen kuinka paljon median edustajia yritetään painostaa.

”Useammasta lähteestä on kuitenkin informoitu siihen suuntaan, että esim. ISIS pyrkii saamaan taistelijoitaan EU:n alueelle juuri pakolaiskriisiä hyväksi käyttäen ja juuri pakolaisten joukossa. Ja näin on ISIS:kin tiedottanut, mutta vaikka jätettäisi ISIS:n ilmoitus huomiotta propagandana, lähteinä on ministereitä ja ministeriöiden neuvonantajia Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, turvallisuuselimissä toimivia henkilöitä Yhdysvalloista sekä Iso-Britanniasta.” (24.10.2015)

”On tietenkin huomioitava se, että ei ISIS pelkästään yhteen reittiin turvaudu – kuten on mainittu – varmasti he pyrkivät soluttamaan EU:n alueelle taistelijoita ja tukijoukkoja useita reittejä myöten: pakolaisina, turistien joukossa, opiskelijoina (tai värvätään opiskelijoita EU:n alueelta), kotiin palaavien taistelijoiden myötä etc. Voisin sanoa, että vain mielikuvitus on rajana keinojen suhteen. Pakolaisvirta tarjoaa kuitenkin yhden edun muihin verrattuna ja se on joukkovoima - satojen tuhansien pakolaisten joukossa on helpompi soluttaa sadoista tuhansiin taistelijoita EU:n alueelle vrt. turistivirta, liikemiehet, opiskelijat tms. Kun pakolaisvirta on ollut toistaiseksi suhteellisen kontrolloimatonta EU:n alueella - Suomessa tilanne parani järjestelykeskuksen myötä ainakin hiukan - niin kyllähän pakolaisuus antaa mahdollisuuden laajamittaisempaan soluttautumiseen ja kun ISIS:n tarkoitus on laajentaa kalifaattia ja viedä sotaa vihollisen maaperälle olisi typerää olla käyttämättä pakolaisvirtaa merkittävänä keinona, etenkin monin aluein ISIS osaltaan hallinnoi ja kontrolloi pakolaisuutta keräten siitä kymmenien tai jopa satojen miljoonien tulot.” (26.10.2015).

 

ISIS:n talous ja taloudellisia tukijoita

”Enpä laisinkaan ihmettelisi vaikka Saudi-Arabian puolelta tulisi olennaisesti enemmän miehiä, kalustoa ja aseita mitä annetaan ymmärtää. Toisaalta on viitattu useita kertoja siihen, ettei Turkki edelleenkään kovinkaan aktiivisesti estä ISIS:in rekrytointia, ja että raja vuotaa edelleen etenkin Syyrian puolelle. Turkilla voi olla taka-ajatuksena se, että antaa ISIS:in ja kurdien taistella toisensa uuvuksiin, mikä vastaavasti tarkoittaa sitä, että kurdien halu ja kyky taistella Turkin puolella voi väliaikaisesti laskea ja näin tilanne on Tukin kannalta win-win. Voisin kuvitella, että turkkilaiset laskevat kykenevänsä pysäyttämään ISIS:in etenemisen Turkin puolelle tapauksessa jossa se voittaisi sodan Syyriassa ja onnistuisi myös kukistamaan kurdit ja saisi pysyvän aseman Irakin pohjoisosissa.

Ja nyt kun luettavana on Matt Potterin Salainen lasti niin mietin, että lentääkö Syyriaan, Saudi-Arabiaan, Jordaniaan ja jopa Irakin pohjoisosiin salaperäisiä venäläisiä rahtikoneita "aavelasteineen"? Ja jos siellä on aktiivista liikennettä paljonkin niin kuinka paljon päätyy lastia jonnekin muualle minne oli tarkoitus?” (10.6.2015)

”Brookingsin artikkelissa on perattu varsin hyvin ISIS:n rahoitusmallia ja sitä mistä kaikista lähteistä se saa tällä hetkellä rahaa toimintansa kustantamiseen (artikkeli vuodelta 2014 mutta se on edelleen suuntaa-antava) (9).

Kyllähän sieltä nousee selkeästi esille seuraavat lähteet:

-öljy (vähintäänkin miljoona taalaa per vuorokausi).

-kidnappaukset ja lunnaat (joissa on paikoin havaittavissa selkeä malli, kidnapataan länsimainen ja sitten jokin arabimaiden edustaja maksaa lunnaat - näin taloudellinen tuki näyttää viattomalta lunnaiden maksamiselta).

-rikollisuus ja rikolliset liiketoimet.

-lahjoitukset ulkomaisilta tahoilta (ja jälleen tavattoman usein jäljet johtavat Persianlahden valtioihin ja niissä toimiviin ryhmiin/organisaatioihin).

-organisoitu kiristäminen.

Poimitaan lisäksi "verotulot" valloitetuilta alueilta, yksin Mosulista tulee yli 12 miljoonaa taalaa per kuukausi.

Samoin uudempana toimintana voisin mainita muinaisjäänteiden kaupan, tästä mainittiin tällä viikolla YLE:n aamu-tv:ssä haastateltaessa alueella aiemmin operoinutta arkeologia. Kyseessä on miljoonaluokan bisnes, ostajia muinaismuistoille löytyy yksityisistä yhteisöihin.

Taloudellisesti välttämättä niin merkittäviä tulonlähteitä eivät ole prostituutio ja orjakauppa, mutta tuhansien ihmisten vaihtaessa omistajaa näistäkin rahoista osa siirtyy ISIS:n haltuun erilaisien "verojen" muodossa.

Tuloja tulee myös huumekaupasta ISIS:n hallinnoidessa useita huumeiden kuljetusreittejä Lähi-idässä (ja mahdollisesti Pohjois-Afrikassa). Epäillään myös, että ISIS olisi siirtynyt osaksi huumekauppaa pelkän kuljetusreittien hallinnoinnin sijaan, lisäksi ISIS:in piirissä tiedetään käytettävän runsaasti narkoottisia aineita taistelijoiden taistelukyvyn ylläpitämisessä. Oheisen artikkelin perusteella on oletettavaa, että ISIS laajentaa toimintaansa tällä - salakuljetus – sektorilla. (10)

On syytä huomioita, että sodan myötä Syyria on muuttunut erääksi merkittävimmistä huumeiden kuljetusreiteistä, mutta siellä on myös niiden valmistusta.” (4.9.2015)

”Lahjoitusten osuus tullee pienenemään jatkossa, edellyttäen, että teot vastaavat puheita. Alueen maita on kritisoitu siitä, että ne istuvat "kahdella tuolilla" osan toimiessa ISIS:in rahoittajina ja kouluttajina sekä varustajina ja samalla esim. Arabiemiraatit Persianlahden maista on osallistunut ilmasotaan ISIS:iä vastaan. Paine myös muiden maiden taholta kohdistuu paljon Saudi-Arabiaan ja Bahrainiin, jotka ovat aktiivisia tukijoita ja joiden kautta leviää rahaa erilaisille organisaatioille kautta maailman, kuten koraanikouluille, moskeijoille, kulttuurikeskuksiin etc. joten tällaiset lausunnot, joiden myötä annetaan kuva aktiivisista toimista sopivat tähän kuvioon ja ne voivat tietyissä tapauksissa (esim. ISIS) myös realisoitua.

Tietenkin tässä kuviossa on syytä myös huomioida esille nostettu asia eli ISIS muodostaa myös uhan alueen kuningashuoneille ja hallinnoille, mikä varmasti lisää halukkuutta vähentää sen saamaa tukea ja pyrkiä erinäisin toimin rajoittamaan tuensaantia ja jopa kohdistaa oikeudellisia toimia tahoihin, jotka runsaammin tukevat ISIS:iä. Toisaalta tässä kuviossa on sitten toinenkin puoli, eli katsotaanko esim. Saudi-Arabiassa ISIS:n jonkin sortin tukemisen olevan järkevää, koska taistellessaan Syyriassa ja Irakissa se tuolloin sitoo omalta osaltaan Iranin voimavaroja, joka vastaavasti taistelee ISIS:iä vastaan em. maissa. Jos ISIS:in kyky sotia heikkenee, seuraus voi olla se, että Iranin vaikutusvalta alueella kasvaa ja samoin Iranin resurssit tukea huthi-kapinallisia Jemenissä paranevat mitä saudit tuskin haluavat.

Toistaiseksi Saudi-Arabia ei ainakaan ole täysin edes halunnut estää ISIS:lle kohdistuvaa tukea. Jokunen viikko sitten uutisoitiin ISIS-taistelijoista, jotka olivat siirtyneet Irakiin ja Syyriaan juuri Saudi-Arabian suunnalta ja että heidät oli varustettu saudien toimesta*.

*: täsmennys – ei suoranaisesti saudien hallinnon toimesta mutta Saudi-Arabiasta tulevalla rahalla ja koulutusavulla.

Tietty skeptisyys on syytä pitää mielessä kun sikäläiset hallinnot vakuuttelevat syyttömyyttään ja lupaillessaan tekevänsä kaikkensa raha hanojen sulkemiseksi. Ei todellakaan olisi ensimmäinen kerta jolloin puheet ja teot eivät kohtaa.” (5.9.2015)

Pakolaisvirtojen hallinta eräänä keinona Eurooppaan kohdistuvan uhan kontrolloinnissa.

”Ketjussa on esitetty näitä toimia aiemmin, esim. Paul Collierin ehdotus toiminnan järkiperäistämisestä ja pakolaisten laivaamisesta takaisin leireille, leirien olojen kohentamista, niihin liittyviä tukitoimia (opiskelu- ja töissä käynti mahdollisuus) ja vaikkapa selkeä valikoiva systeemi, jossa EU:n nimeämät virkamiehet poimivat leireiltä ne eniten apua tarvitsevat tai muulla tapaa "parhaimmat" ohjelmaan, joka mahdollistaa pääsyn suoraan pakolaisstatuksella EU:n alueelle. Tämä keino olisi sitten se ainoa käytännön toimiva keino päästä EU:n alueelle, ja näin toimien katkaistaisi kohtuullisen suurelta osalta myös pakolaisbisneksessä liikkuvan rikollisen rahan ansaintamahdollisuudet - ne laskisivat melkoisesti nykyiseen miljardiluokan bisnekseen verrattuna. Myös se ns. laillinen bisnes olisi helpompaa valvoa kun tulevien pakolaisten määrä on kontrolloitua, määrät tiedossa etc. (11)

Mafia, terroristijärjestöt tms. siirtyvät tämän jälkeen ansaitsemaan rahansa perinteisemmin keinoin. Huumekauppa olettaen lisääntyisi, samoin merirosvous ja ISIS:n olisi kehitettävä uusi ansaintaväylä pakolaisbisneksen kuihduttua murto-osaan.” (18.9.2015)

”Tehtävää vaikeuttaa sitten vielä se, että mukana on lukuisia suurempia ryhmiä mutta sitten todella suuri joukko pieniä tekijöitä (joista osa maksaa suojelusta terroristeille tai rikollisorganisaatioille). Italiassa mafialla on oma roolinsa, Balkanilla on albaanien rikollisryhmiä, Serbiassa on edelleen organisaatioita joiden jäljet johtavat Milosevicin aikakaudelle ja sitten Lähi-idässä ja Afrikan puolella mukaan tulee useampiakin terroristiorganisaatioita jotka tavalla tai toisella ovat mukana tässä bisneksessä - ISIS eräänä tekijänä. Yksin terroristiryhmille valuu satoja miljoonia euroja veroja/suojelumaksuja salakuljettajilta ja tämän vuoden kuluessa määrä on merkittävissä määrin kasvanut ja esim. ISIS on siirtynyt "verottajasta" myös osaksi bisnestä konkreettisemmalla tapaa.” (22.9.2015)

Lyhyelti Syyrian hallinnon ja ISIS:n hetkittäisestä ”symbioosista”.

”Hyvin pitkään asetelma Syyriassa todellakin oli se, että Syyrian asevoimat ja ISIS eivät suoranaisesti taistelleet keskenään, monin paikoin asetelma oli jopa se, että ne pyrkivät hyötymään toinen toisistaan al-Assadin joukkojen taistellessa muita aseellisia ryhmiä vastaan ISIS jätti Syyrian asevoimat rauhaan - joissain tapauksissa jopa hyökkäsi samaan aikaan al-Assadin joukkojen vihollisia vastaan luovuttaen operaatioiden jälkeen takaisin valtaamiaan alueita al-Assadin joukoille (esim. erään lentotukikohdan kohdalla kävi näin).

Mahdollisesti eräänä syynä toimintaan on saattanut olla se, että Syyrian hallinto on ostanut öljyä ISIS:ltä huomattavia määriä.

Tämän vuoden puolella Syyrian asevoimien ja ISIS:in välit ovat olennaisesti kiristyneet ja keskinäiset yhteenotot ovat lisääntyneet. Onko syynä sitten se, että ISIS eteneminen länteen on havahduttanut asevoimien edustajat ja toisaalta lisännyt ISIS:n johdon ruokahalua ja aiemmat "kirjoittamattomat sopimukset" on päätetty haudata?” (24.9.2015)

Eri raportteja vertailemalla päästään huomattavasti erilaisiin summiin öljyntuotannon synnyttämästä tulovirrasta ISIS:lle vrt. Brookingsin artikkeli.

”Tämän raportin mukaan esim. öljyn viennistä saadut tulot olisivat olennaisesti aiemmin arvioituja huomattavasti pienemmät:

"Butter says that oil fields in Deir Ezzor peaked in the 1990s, and that exploiting them now would require major investment and serious technical know-how — beyond what IS possesses. He estimates that IS now operates the fields at less than half of their capacity, which indicates a much weaker IS energy sector than previously thought. The documents show that IS draws in just $66,433 a day from oil and gas revenues in Deir Ezzor.

"Popular conceptions of IS income need to have a more sober and realistic perspective on the role of oil and gas revenues," Tamimi said. "A sounder estimate would put such income at no more than 5 percent to 10 percent of [the $4 million per day estimate].'" (12)

Eikä hintakaan barrelilta ole välttämättä kovinkaan korkea:

"'I wouldn't be surprised if they are selling off the oil at the pump-head to traders for as little as $5 or $10 a barrel," Butter said."

Mechamin arvio ISIS:stä valtiona on varsin murskaava:

"That makes IS perilously close to a "failed state," Mecham says, though he cautions against reading too much into the documents. For the past few months, Mecham has been working to quantify IS "state-capacity," a term political scientists use to describe the effective functioning of government institutions. Mecham estimates that IS is the 16th most failed state in the world." (12).

Kun pohtii tätä raporttia ja sitten miettii sitä, että ISIS on yrittänyt värvätä eri alojen erikoisosaajia, tämä kenties kertoo osaltaan siitä, että heillä on ollut tarvetta saada ammattilaisia kunnostamaan ja huoltamaan öljykenttiä ja varmistamaan näin ainakin eräiltä osin se, että tuotanto pysyy nykyisellä tasolla (jos mahdollista pyrkiä nostamaan sitä.)” (8.10.2015)

”Tietenkin on syytä huomioida, että mafian ohella mukana on erinäisiä toimijoita ja organisaatioita yksittäisistä liigoista aina suuriin terroristiorganisaatioihin (kuten esim. ISIS). Jo keväällä arvioitiin, että yksin Libyan osalta eri terroristiryhmien taskuun siirtyy kymmeniä prosentteja salakuljetusbisneksessä Libyan alueella liikkuvasta rahasta veroina ja suojelumaksuina (kokonaissumman arvioitiin liikkuvan jopa yli 300 miljoonassa eurossa). Lähi-idässä esim. ISIS hallitsee kokonaisia verkostoja ja sen tiedetään siirtyneen "verottajasta" ja "reittien suojelijasta" aktiiviseksi salakuljettajaksi.” (15.10.2015)

”Kovin moni ryhmä on riippuvainen myös saudien ja useamman muun Persianlahden maiden rahoista ja tukijoiden joukoissa on tavattoman usein henkilöitä tai tahoja joilla on jo aiemmin ollut yhteyksistä islamin fundamentalistiseen tulkintaan - Saudien kohdalla nyt voidaan sanoa, että wahhabismi on kaikella tapaa fundamentaali tulkinta islamista. Saudeista rahaa ja muuta tukea on virrannut hyvin monelle fundamentalistiryhmälli, myös ISIS:lle - vaikka ns. virallinen Saudi-Arabia pyrkiikin kiistämään tämän. Tai on viimeaikoina pyrkinyt kiistämään toimittavansa enää tukea ISIS:lle.” (29.10.2015).

 

Loppuun toivoa paremmasta Martin Luther King’ä lainatakseni: "Pimeys ei voi karkottaa pimeyttä, vain valo voi tehdä sen".

Marko

 

Päivitystä ja lisäinformaatiota:

Syyriaan (opposiotiolle ja ISIS:lle) välittyy aseita myös pimeiltä markkinoilta, esim. seuraavia reittejä myöten:

Kiinalaisia FN-6 MANPADSeja on kulkeutunut seuraavia reittejä myöten Syyrian sisällissodan eri osapuolille:

”Sen sijaan globalsecurity.org'issa mainitaan: "There have been some suggestions that Qatar might have the means and motive to supply the rebels with FN-6s, but there is no confirmation that China sold FN-6s to Qatar or any of the other Gulf states.” (13)

Suoraan ISIS:lle on toimitettu aseita arabimaista (Qatarin lisäksi Kuwait on mainittu rahoittajana), esim. yksi salakuljetusorganisaatio koostui: 5x syyrialainen, 1x kuwaitilainen, 2x australialaista, 1x libanonilainen ja 1x egyptiläinen. Tämä solu vastasi aseiden välittämisestä, logistiikasta, rahoituksesta ja rekrytoinnista. Sen johdossa oli kuwaitilaissyntyinen Libanonissa asuva Osama Khayat. Logistiikasta vastasi kuwaitilainen Rakan Al-Ajmi. Nimettyjen joukossa oli myös syyrialaissyntyinen Abdulkarim Mohammad Salem, joka hallinnoi Ukrainaan rekisteröityä asevälitysfirmaa. (14)

”Vuosi sitten FSA esitteli FN-6 MANPADSeja, jotka oli toimitettu Sudanista heille. Sudaniin ohjukset oli toimitettu kiinalaisen myyjän kautta. (15)

Oma arvioni on se, että FN-6 ohjusten tosi asiallinen reitti on Kiina - Sudan - Turkin kautta toimitus hallitusta vastustaville joukoille. Välittäjänä toimiva firma on mahdollisesti rekisteröity (tämän syyrialaisen toimesta Ukrainaan) ja hän on mahdollisesti hoitanut lastin toimitukset Sudanista Turkin kautta vastaanottajalle ja ainakin aiemmin lasti on lennätetty Ukrainaan rekisteröidyllä yhtiöllä.” (20.11.2015)

Rahoittajina ISIS:n muiden Syyriassa sotivien osapuolten taustalla näyttää olevan tavattoman usein jokin Persianlahden maa, hyvin usein esille nousee Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia. Tietenkin myös Yhdysvallat on rahoittanut ja varustanut osaa Syyrian oppositiosta ja näitä aseita on sitten kulkeutunut tai joutunut ISIS käsiin, joissain tapauksessa aseita on luovutettu suosiolla ISIS:lle. Eräissä  tapauksissa Syyriassa (ja Irakissa) eri ryhmät ovat taistelleet toisiaan amerikkalaisilta saaduilla aseilla tai aseilla jotka Yhdysvalloista on toimitettu jollekin sodan osapuolelle.

Reittinä tuntuu olevan varsin usein toimitus aseiden myyjältä ns. viattomaan vastaanottajavaltioon (esim. Sudan, Qatar) ja sieltä aselasti jatkaa sitten matkaa välittäjän toimittamana Turkiin tai johonkin muuhun Syyrian naapurimaahan, josta aseet toimitetaan varsinaiselle vastaanottajalle. Sudanista eteenpäin lastin toimittajana voi olla rahtiyhtiöitä Ukrainasta, Venäjältä, Kazakstanista tai Valko-Venäjältä, Matt Potterin Salainen lasti teoksessa kuvattiin näiden firmojen toimintaa.

 

Kuka kukin on ISIS:ssä

Lyhyt informaatio-osuus siihen kuka kukin on ISIS:ssä. Kuten jo aiemmin todettu, ISIS:n johdossa on huomattavan suuri edustus miehillä (upseereilla ja virkailijoilla) Saddam Husseinin hallinnosta – tällä hetkellä arvioiden mukaan ISIS:n johtoon kuuluvista ainakin kolmasosalla on historiaa Saddam Husseinin hallintoon, joidenkin arvioiden mukaan määrä on vieläkin suurempi (jopa 60 %). Oletettavasti sodankäynnin myötä Saddam Husseinin hallinnon edustajien määrä on pienentynyt vuodentakaisesta, jonka aikaisiin arvioihin moni tieto perustuu esim. Haji Bakr (oikealta nimeltään Samir Abd Mouhammad al-Khleifawi) on kuollut vuoden 2014 aikana Syyriassa.

Toinen merkittävä ISIS:n johtoa yhdistävä tekijä on se, että huomattavan moni on istunut vankeudessa 2000-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen miehitettyä Irakin ja vankeudessa he ovat luoneet kontakteja ja vapauduttuaan ottaneet yhteyttä toisiinsa ja luoneet nyt olemassa olevien verkostojen perustat. Myös ISIS johtaja (kalifi) Abu Bakr al-Baghdadi on ollut suljettuna vankeuteen vuosituhannen alkupuolella Yhdysvaltojen miehitettyä Irakin. al-Baghdadi on oikealta nimeltään Ibrahim Awwad Ali al-Badri al-Samarrai, hän on opiskellut yliopistotasolla ollen Islamin tutkimuksen filosofian tohtori.

Haji Bakrin ohella viimeisimmän vuoden kuluessa on kuollut tai mahdollisesti kuollut jokunen muu ISIS:n johtoon kuulunut henkilö. Merkittävistä Abu Muslim al-Turkmani ( eli Fadil Ahmad Abdallah al Hayyali, ex. Irakin asevoimien everstiluutnantti sotilastiedustelussa) on mahdollisesti kuollut ilmaiskussa joulukuussa 2014, hän oli al-Baghdanin oikeakäsi Irakissa. Syyriassa al-Baghdadin sijaisena on toiminut  Abu Ali al-Anbari (ex. fysiikan opettaja ja Baath puolueen jäsen). (16)

Syyrian sotatoimien johtajana toimii nykyään Georigiassa syntynyt etniseltä taustaltaan tshetsheeni Omar al-Shishani (oikealta nimeltään: Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili). Alkujaan hän komensi al-Qaidaan kuulunutta Jaysh al-Muhajirin wa al-Ansar –ryhmää Syyriassa, kunnes siirtyi ISIS:in muutamien alaistensa kanssa. (16)

ISIS:n organisaatiokaavio vuoden 2014 puolelta, kaavioon al-Baghdadin sijaiseksi sijoitettu Abu Muslim al-Turkmani on siis mahdollisesti kuollut. Kaavio pitää sisällään: sijaiset (tuolloin 1 hlö), kuvernöörit, kabinetin (cabinet) ja sodanjohtoon kuuluvia henkilöitä. (16, 17 ja 18).

 

Huom: Kursiivilla kirjoitetut lainauksia, osa lainausten lähteistä linkkeinä alla:

1. http://yle.fi/uutiset/isis__islamistinen_valtio_vai_stasilainen_kalifaatti/7940334
2.  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1437362514914
3. http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/11...htoa+jalki+on+pahempaa+kuin+al-qaidalla+.html
4. http://time.com/4082916/isis-attacks-increase-data/?xid=tcoshare
5.  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305955864973 
6. http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-isis-fighters-europe-islamic-state-extremists-exploit-refugee-flow-2085787
7. http://www.bbc.com/news/world-africa-32770390
8. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31584236
9. http://www.brookings.edu/blogs/mark...er-cutting-off-isis-jabhat-al-nusra-cash-flow
10. http://www.usnews.com/news/articles/2015/04/29/military-fears-isis-is-eyeing-drug-smuggling-routes-to-enter-us
11. http://www.hs.fi/ulkomaat/a1433480590053?jako=028060c466521b5b9b95527ef32a2186&ref=fb-share
12. https://news.vice.com/article/a-leaked-budget-may-finally-show-how-the-islamic-state-makes-its-money
13. http://www.globalsecurity.org/military/world/china/fn-6.htm
14. http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2472991&language=en
15. http://www.dailymail.co.uk/news/art...ack-brand-new-surface-air-missiles-china.html
16. http://www.ibtimes.co.uk/isis-leadership-whos-who-fluid-islamic-state-structure-power-1509014
17. http://media2.scrippsnationalnews.com/photo/2014/09/04/ISIS-ORG_1409857568253_7730550_ver1.0_900_675.png
18. http://english.alarabiya.net/en/News/2014/02/13/Exclusive-Top-ISIS-leaders-revealed.html

Irakin asevoimista: http://www.hs.fi/ulkomaat/a1432525213826

I
SIS: http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/commentaries/backgrounder/what-isis
ISIS: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144
ISIS: https://fi.wikipedia.org/wiki/Isis_(j%C3%A4rjest%C3%B6)