Blogi

Pakolaiset painostuskeinona

Viimeisen viikon aikana itärajan yli Venäjältä Suomeen tulleet pakolaiset ovat olleet keskustelun aiheena monellakin tapaa, ensinnä asia nousi esille pääministerin erityisedustaja Atte Pentikäisen todettua Ylellä pakolaisia käytettävän kyynisesti aseena Eurooppaa vastaan (1). Tässä kohdin myös Venäjän sotatoimet Syyriassa nousivat esille, selkeiden siviilikohteiden pommittaminen ajaa pakolaisia liikkeelle, mutta tämä oli lopulta oikeastaan vasta alkusoittoa viikon Venäjää koskeville pakolaisuutisille.

Seuraava merkittävämpi uutinen oli Venäjän mediassa leviävä (paikkansa pitämätön) uutinen, jonka mukaan Suomi on aloittanut pakolaisten joukkokarkotukset takaisin Venäjälle. Tieto julkaistiin ensinnä Venäjän valtiollisen television Vesti-uutisten sivustolla, uutisen mukaan viranomaiset Suomesta palauttivat Venäjälle Alakurttiin 50 turvapaikanhakijaa. Lapin rajavartioston taholta uutinen on kiistetty – se on perätön väite.

Viikolla Norja ilmoitti aloittavansa pakolaisten palauttamiset takaisin Venäjälle. Viime vuoden kuluessa Venäjältä saapui tuhansia pakolaisia Norjaan, nyt perusteettomasti saapuneet aiotaan palauttaa takaisin. Toimeen oli tarkoitus ryhtyä viikonloppuna, tehtävästi ei kuitenkaan tullut mitään. Alkuun Venäjän viranomaiset ilmoittivat ”ettei ole riittävästi kuljetuskalustoa” käytössä, myöhemmin Venäjä yksiselitteisesti sulki rajan turvapaikanhakijoiden palauttamiselta, mikä tarkoittaa sitä, ettei Norja voi toistaiseksi palauttaa perusteettomasti maahan saapuneita turvapaikanhakijoita takaisin Venäjälle. Venäjän mukaan kyseessä on varotoimi, he ovat kuitenkin halukkaita neuvottelemaan turvapaikanhakijoiden palauttamisesta – neuvottelut aloitettaneen lähiaikoina. (3)

Todellinen uutispommi paukahti kuitenkin viikonloppuna, jolloin venäläinen rajavartija kertoi FSB:n organisoivan turvapaikanhakijoita rajalle. Toiminta keskittyy Muurmanskin alueella Kantalahden piirihallintoon (esille on noussut Kantalahden kunnantalo), jossa sen toimii yhdessä Venäjän rajavartiolaitoksen kanssa organisoimassa turvapaikanhakijoiden liikennettä Suomeen. Venäjän rajavartiolaitoksen rajavartijan mukaan FSB on mukana päättämässä milloin autot lähtevät liikkeelle, priorisoinnissa etusijalla ovat lapsiperheet. (4)

On syytä muistaa, että Venäjällä rajavartiolaitos on FSB:n hallinnoima organisaatio ja osa Venäjän valtion turvallisuuskoneistoa. FSB on Venäjällä KGB:n seuraaja ja sen organisaatiokaavion alaisuudessa toimii suurelta osin samat osa-alueet, jotka olivat aikanaan osa KGB:tä – kuten rajavartiolaisto oli. FBS:n eli ven. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) yhdeksän eri toimialuetta: Counterintelligence Service; Service for Protection of the Constitutional System and the Fight against Terrorism; Directorate of Military Counterintelligence; Economic Security Service; Analysis, Forecasting, and Strategic Planning Service; Organizational and Personnel Service; Border Service; Control Service; Science and Technical Service. (5)

On hyvin vaikea kuvitella, että toiminta olisi vain ja ainoastaan paikallistason operointia, ettei toiminta olisi organisoitu jollain tasolla ylhäältä käsin – mikäli näin on, kuten oletan, toiminnan jäljet johtavat tuolloin todennäköisesti hyvin korkealle FSB:n valtahierarkiassa. Vähintäänkin toiminta on FSB:n tiedossa, kuten Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi toteaa maanantaina 24. 1. Ilta-Sanomien verkkosivulla.

On ollut jo jonkin aikaa viitteitä ja puhetta siitä, että Venäjä on aktiivinen toimija tällä saralla, etteivät Lappiin itärajan yli tulevat turvapaikanhakijat ole sattumalta liikenteessä. Pääsääntöisesti Venäjän vastainen raja on pitänyt hyvin, vain yksittäiset pakolaiset ovat päässeet ylittämään rajan mutta viime vuoden loppupuolella toiminta on muuttunut olennaisella tapaa ja paine itärajalla on kasvanut. Määrät eivät turvapaikanhakijoiden kohdalla ole olleet suuria, mutta kokonaisuudessa toiminta on poikennut aiemmasta – vielä syksyllä ulkoministeri Timo Soini kiitteli Venäjän viranomaisia hyvästä toiminnasta ja siitä ettei Suomeen kohdistu painetta idästä. Tuolloin Norjaan alkoi jo kohdistua pohjoisesta käsin painetta. Nyt asetelma näyttää muuttuvan, myös Suomea ”koetellaan” ja hyvin selkeällä tapaa testataan valmiutta ja reagointikykyä. Mikä on sitten seuraava siirto? Nähdäänkö se tällä viikolla jolloin pääministeri Sipilä ja sisäministeri Orpo tapaavat venäläisiä virkaveljiään?

Itse muistan 90-luvun alun ja sen, kuinka Moskovasta Helsinkiin kulkevien junien matkassa maahamme saapuivat ensimmäiset somalit. Tuolloin toiminta sujui ”hyvässä hengessä” eivätkä viranomaisemme ja poliitikkomme ainakaan kovinkaan tiukkaan sävyyn tuominneet silloisen Neuvostoliiton toimia – eivät ainakaan julkisesti. Tuolloin suomettuneisuuden painolasti oli harteillamme, eikä maidemme suhteita voinut kutsua tasa-arvoisiksi, vaikka julkisesti ystävyyttä ja luottamusta kehuttiin. Asetelma oli kuitenkin selkeä ja somali-invaasion aikaan tämä kävi hyvin selkeällä tapaa esille, Suomi otti näennäisen turvallisesta maasta eli Neuvostoliitosta maahan saapuneet somalit vähäeleisesti vastaan – hyväksyen tilanteen. Tuolloin Neuvostoliiton tarkoitusperät tuskin olivat samat mitä tämän päivän Venäjän, paljon on vettä virrannut vuoksessa noista ajoista, toivottavaa on siis myös se, että tänä päivänä Suomi ei ole yhtä tahdoton mitä se oli reilut pari vuosikymmentä sitten Moskovan ”lähettäessä somalit” Suomeen.

Toistaiseksi ulkoministeri Timo Soini ei ole laajemmin kommentoinut viikonloppuna esitettyä väitettä. Olettaisin, että laaja-alaisempi arvio tulee ministerivierailun jälkeen. Mutta vaikka virallisella taholla ei asiaa kommentoida suuntaan tai toiseen, on mielestäni syytä laatia selkeä toimintasuunnitelma ja tähän liittyen yhtenäistää viranomaistiedotus ja suotavaa olisi myös se, että ministereiden tiedotuspolitiikka olisi jotakuinkin yhteneväistä ettei suuren suurta sisäistä ristiriitaa olisi olemassa, tämä etenkin sen tähden ettei Venäjälle synny kuvaa siitä, että Suomessa vallitsee ministeritasolla ja ministeriöissä sisäinen epävarmuus siitä kuinka reagoida ja millaisena Venäjän toimia pidetään.

Ex. sisäministeri Päivi Räsänen pitää mahdollisena sitä, että yllä kuvailtuun ilmiöön liittyy viesti Suomelle Venäjän vallan huipulta. Räsäsen mukaan kyseessä on Venäjän uusi toimintatapa, jossa on hylätty aiemmat käytännöt. Räsänen nostaa esille mahdollisuuden hybridisodasta, jossa pakolaisten päästäminen rajan yli voi olla poliittinen ase. (6) Muistetaan mitä Puolustusvoimien Kenttäohjesääntö (yleinen osa) kertoo s. 76:

Poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen painostuksen keinovalikoima on laaja. Se ulottuu diplomatian keinoista aina sotilaallisiin operaatioihin. Mahdollisia painostuksen keinoja ovat muun muassa:

• diplomatian pakotekeinot

• ulkomaankaupan vaikeuttaminen

• talouselämän vaikeuttaminen

• alueloukkaukset

• informaatiosodankäynnin ei-aseelliset keinot

• joukkotuhoaseilla uhkaaminen

• laittoman maahantulon aiheuttaminen

• poikkeavien sotaharjoitusten toimeenpaneminen

• aseellinen erikoisoperaatio sekä

• terrorismi.

Venäjän Suomeen kohdistamista keinoista voidaan sanoa toteutetun: alueloukkaukset, laittoman maahantulon aiheuttaminen. Ukrainan sodan seurauksena Venäjään on kohdistettu eri asteisia pakotteita, joille Venäjä on asettanut vastapakotteita, joten eräiltä osin tämäkin sektori löytyy yllä olevalta listalta, mutta tässä kohdin liikutaan vielä ns. harmaalla vyöhykkeellä. Suomeen on kohdistunut myös informaatiovaikuttamista, jopa informaatiosodankäynnin keinoja – voidaan myös todeta, että Venäjältä käsin Suomea on vakoiltu ja Suomeen on kohdistunut kybersodankäynnin muotoja ei-valtiollisen toimijan taholta. Nämä tekijät on syytä huomioida laadittaessa toimintastrategiaa idästä tulevien pakolaisten käsittelemisessä, ensiarvoisen tärkeää on antaa Venäjälle signaali, jota ei voi tulkita väärin. On oltava selkeän johdonmukainen ja tiukka, tarvittaessa keinovalikoimaan on mielestäni otettava mahdollisuus itärajan sulkemisesta muilta kuin sellaisilta matkustajilta joilla on viisumi.

Epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus ei tiedä hyvää, eli sinne selkärankaan on hyvä saada terästä ja osoittaa niin Venäjälle kuin myös EU:lle se, että Suomi kykenee kontrolloimaan oman itärajansa ja ettei Suomea ole mahdollista painostaa ohjailemalla pakolaisia eri raja-asemille. Se olisi myös samalla selkeä signaali EU:lle siitä, että ongelmallinen tilanne on mahdollista ottaa hallintaan ja näin toimien olla siirtämättä ongelmaa muiden EU-maiden kontolle. 

Marko

1. http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6%2F3%2F73213%2F25f56dc2a8&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
2. http://yle.fi/uutiset/venalainen_uutissivusto_kertoi_suomen_aloittaneen_pakolaisten_joukkokarkotukset_venajalle__lapin_rajavartiosto_kiistaa_tiedon/8618673
3. http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/venaja-sulki-rajan-norja-ei-voi-enaa-palauttaa-pakolaisia/5704804
4. http://yle.fi/uutiset/stt_venalainen_rajavartija_kertoo_fsbn_organisoivan_turvapaikanhakijoita_rajalle/8619978
5. http://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/fsb.htm
6. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453705481097.html