Blogi

Terrorismimatkailusta rikos

Ruotsissa eduskuntapuolueiden enemmistö ilmoitti torstaina, että niin sanotuista terrorismimatkoista halutaan tehdä rikos. Suomi tullee seuraamaan tässä Ruotsin esimerkkiä, Suomessa on jo valmisteilla laki, jolla säädettäisi rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten. Lisäksi nykyistä lainsäädäntöä ollaan täydentämässä siten, että tällaisen terrorismimatkan rahoittamisesta tulisi rikollista. (1)

Tällä hetkellä Rikoslain 34 a luku terrorismirikoksista määrittelee milloin rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus (6 § määritelmät), samoin määritellään millainen on terroristiryhmä ja millainen kansainvälinen järjestö (ja viitataan tietenkin kansainväliseen terroristijärjestöön):

Terroristiryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen 1 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.

Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan hallitustenvälistä tai merkityksensä ja kansainvälisesti tunnustetun asemansa perusteella siihen rinnastettavaa järjestöä.” (lainaus Rikoslain 34 a luku terrorismirikoksista, 6 § määritelmät). (2)

Rikoslaissa on siis jo varsin tarkasti määritelty terrorismia ja sitä millainen katsotaan terrorismiksi, perusta on siis olemassa, terrorismimatkailun kohdalla rangaistusasteikko tullee olemaan sakkorangaistuksen ja vankeuden (enintään 2 vuotta) välillä.

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöstä toteaa Ylelle, ”Kysymys voi olla rikoksesta, joka voi olla hyvinkin etäällä varsinaisesta terrori-iskusta”. Kyse voi olla myös siitä, että henkilö matkustaa ulkomaille värvätäkseen ihmisiä tekemään terrori-iskun. Tässä kohdin tulee mieleen dosentti Johan Bäckmanin toiminta, onko hänen harjoittamansa toiminta uuden lain mukaan rikollista, jollei se sitä tähän mennessä ole ollut?

Perusta on tietyssä mielessä selkeä, mutta jos koko asetelmaa ryhdytään pohtimaan tarkemmin, mieleen nousee vähintäänkin filosofisia kysymyksiä, joista on syytä keskustella, lähtien jo liikkeelle siitä ajatuksesta, että mikä on terrorismia ja mikä oikeutetumpaa taistelua diktatorista valtiojohtoa vastaan? Kansainvälisesti tunnustettujen terroristijärjestöjen kohdalla ei ole suurempia linjanveto-ongelmia, ISIS on helppoa määritellä meidän lähtökohdasta katsoen terroristiorganisaatioksi, samoin tätä on al-Qaida. Mutta kun otetaan askelia pois itse ytimestä ja ryhdytään tarkastelemaan eri maissa toimia terroristiryhmiä, eteen voi tulla selkeitä ongelmatilanteita ja on pohdittava sitä, että kenen määritelmän mukaan ryhdymme pitämään ryhmää x terroristiryhmänä ja täten sen riveihin taistelemaan lähteminen on rangaistava teko.

Riittääkö määritelmäksi se, että valtio jonka alueella kyseinen ryhmä pääsääntöisesti toimii, määrittelee ryhmän terroristiryhmäksi tai terroristiorganisaatioksi? Mikäli riittää, edessä voi olla ongelmia, koska tuolloin eteen voi tulla tilanne, jossa oikeudenmukainen ajattelu ja lainkirjain eivät kohtaa. Toisaalta jos määritelmän saavuttamiseen vaaditaan kansainvälisen yhteisön tekemä määritelmä, vaikkapa YK:n, konsensusta ei välttämättä saavuteta eikä tiettyjä ryhmiä haluta leimallisesti kutsua terroristiryhmiksi. Samoin on pohdittava sitä, että milloin kyse on terrorismista ja milloin vapaustaistelusta, ja tällöinkin on huomioitava, että tavattoman usein sisällissodissa tai vastaavissa valtion sisäisissä yhteenotoissa turvaudutaan terroristisiin tekoihin omaa päämäärää tavoiteltaessa, ja näihin tekoihin voi turvautua myös valtion laillinen hallinto vapaustaistelijoiden (tai millä nimellä heitä nyt kutsummekaan) ohella.

Yllä esitin kysymyksiä, nyt nostan esille muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa on pohdittava sitä, että millainen ryhmä on terroristinen ryhmä tai millaisella ryhmällä on sellaiset aikomukset. Rikoslain 34 a luvun terrorismirikoksista 6 § määritelmät poimittua:

 ”Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on:

1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa;

2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin; 

3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai

4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille.”

Vaikuttaa siis hyvin selkeältä etenkin niin kauan kun liitytään ryhmään, joka on kansainvälisesti tunnustettu terroristiorganisaatio, mutta entäpä kun kyseessä on jonkin maan sisällä toimiva terroristiryhmä? Ja jos huomioidaan valmisteilla oleva lakiehdotus, jonka mukaan matkustaminenkin olisi rangaistavaa, suurta ongelmaa en edelleenkään näe jos kyseessä on ISIS:n kaltainen organisaatio. Sellaisen riveihin liittymistä, olipa henkilökohtainen tarkoitus millainen tahansa, voidaan pitää rangaistavana. Sen sijaan harmaalla ja tulkinnanvaraisella alueella liikutaan jos riittää, että jokin yksittäinen valtio määrittelee jonkin ryhmän terroristiryhmäksi, etenkin jos valtio on Pohjois-Korean kaltainen diktatuuri, joka kuvitellussa sisäisessä kriisissä määrittelisi hallintoa vastustavan tahon terroristiryhmäksi.

Haluaisin luottaa siihen, että lain säätäjät huomioivat tällaiset tekijät ja toisaalta määritelevät riittävän selkeällä tapaa se millaisten ryhmien pariin suuntautuva terrorismimatkailu on rangaistavaa.

Kirjoituksesta voi saada sen kuvan, että en halua kieltää tai rajoittaa terrorismimatkailua tai terrorismin harjoittamista/tukemista. Mielikuva on kuitenkin väärä, omalta osaltani olen jo toivonut aiemmin selkeitä ja määrätietoisempia toimia joiden avulla vaikeutettaisi terroristiryhmiin liittymistä ja toisaalta tehtäisi muutakin kuin pelkästään seurattaisi Suomeen palanneita ex. jihadisteja ja muita terroristeja. Tällä hetkellä asetelma on ollut vuosien ajan nurinniskainen, Suomesta on matkustettu taistelemaan terroristiorganisaatioiden riveihin ja palattu takaisin Suomeen ilman sen kummempia seuraamuksia. Samoin Suomesta on värvätty taistelijoita sotatoimialueille hyvin näkyvästi, ilman että tähänkään on toistaiseksi puututtu. Eräs tällainen henkilö, joka on avoimesti ja aktiivisesti harjoittanut värväystoimintaa, on dosentti Johan Bäckman. Hän on värvännyt ns. Donetskin kansantasavallan riveihin useita suomalaisia maksaen vähintäänkin yhden tällaisen taistelijan matkakustannuksia. (3) Minä en pidä Bäckmanin toimintaa millään muotoa harmittomana ”puuhasteluna” vaan hän liikkuu vähintäänkin harmaalla alueella, kenties syyllistyen rikolliseen tekoon. Ongelma on tietenkin siinä, että onko kyseessä terrorismirikos vai jotain muuta. Ovatko nämä taistelijat ns. kansantasavalloissa terroristeja vai jotain muuta? Ukrainan hallinto on nimennyt useat näistä separatistiryhmittymistä terroristeiksi ja Ukraina käymä operaatio on nimeltään ATO eli Anti-Terrorist Operation. Toistaiseksi terroristijärjestöön kuuluminen ei ole rikollista, sen sijaan kynnys ylittyy mikäli tehdään terroritekoja tai sotarikoksia – tällöin tutkinta etenee tapauskohtaisesti. Lakiuudistuksen myötä terrorismimatkailu tulisi rangaistavaksi, se antaisi – oikein toteutettuna – viranomaisille yhden aseen lisää kamppailussa terroristiryhmiin liittymistä vastaan.

Marko

1. http://yle.fi/uutiset/suomessakin_terrorismimatkasta_tulossa_rikos/8519424

2. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L34a

3. http://www.hs.fi/ulkomaat/a1438316069914