Blogi

Venäjän taloudellinen vaikutus eurooppalaisessa päätöksenteossa

Venäjän lisääntyneestä vaikutusvallasta etenkin EU-maiden päätöksenteossa on kirjoitettu jonkin verran, Suomessa aiheen nosti ensimmäisenä laajemmin esille Ukrainan kriisin ja sodan alkumetreillä Sofi Oksanen – hänen katsauksensa venäläisen rahan ja vaikutusvallan leviämisestä EU-valtioiden puolueisiin oli kattava ja tuolloin hyvin ajankohtainen, eikä ajankohtaisuus ole muuttunut siitä. Ranskan menneiden aluevaalien ensimmäisen kierroksen voittajiin kuuluu kansallismielinen Kansallinen rintama (Front National) puheenjohtajanaan Marine Le Pen, puolue kuuluu niihin merkittäviin eurooppalaisiin puolueisiin joilla on erinomaisen hyvät välit Venäjään ja jotka ovat päässeet nauttimaan ns. venäläisestä rahasta eli venäläispankit ja tahot ovat lainoittaneet puoluetta ja liittäneet puolueen täten Kremlin sateenvarjon alle. Puolueen katsotaan myös hyötyneen Pariisin terroristi-iskusta sekä meneillään olevasta pakolaiskriisistä. Kansallinen rintama on kenties kaikella tapaa merkittävin niistä äärioikestolaisista tai nationalistisista puolueista jotka saavat tukea (ja rahoitusta) Venäjältä, mutta se ei suinkaan ole ainoa lajiaan.

Anton Shekhotsov on blogissaan kirjoittanut tarkemmin Kansallisen rintaman ja Venäjän tiiviistä yhteyksistä: Russia and Front National: Following the Money. (1) Blogissaan Shekhotsov avaa Kansallisen rintaman ja Venäjän välistä yhteistyötä monesta näkökulmasta, myös siitä kuinka venäläisten toiveena ja tavoitteena oli saada Marine Le Pen vaalitarkkailijaksi Krimin ”kansanäänestykseen”, puolueen edustajana tarkkailijan tehtävää lähti suorittamaan Aymeric Chauprade – hän oli suorittamassa samaa tehtävää kuin suomalainen dosentti Johan Bäckman, valvomassa vaalitarkkailijana laitonta kansanäänestystä.

Yhteistyö Kansallisen rintaman ja venäläistoimijoiden välillä on tiivistä myös taloudellisesti. Puoluetta on lainoitettu 40 miljoonan euron edestä First Czech-Russian Bankin kautta. Nimestään huolimatta pankin merkittävimmät omistajat tulevat Venäjältä, näihin on kuulunut myös Suomi-kytkennöistä tunnettu Gennadi Timchenko. (1 ja 2)

Aiemmin mainittu Aymeric Chauprade avusti venäläisiä luomaan kontakteja myös muihin EU-valtioiden äärioikeistolaisiin ja/tai kansallismielisiin puolueisiin. Wienissä Chaupraden ja venäläisen oligarkki Konstantin Malofeevin johdolla ryhmä äärioikeistolaisia/kansallismielisiä poliitikkoja tapasivat toisensa luoden kontakteja. Mukana oli Kansallisen rintaman ohella Atakan edustajia Bulgariasta sekä Itävallan Vapauspuolue FPÖ:n edustajia. Jo tätä ennen venäläiset olivat avanneet yhteyksiä tanskalaisen Tanskan kansanpuolueen välillä, puolueen taholta (Søren Espersenin suulla) suhtauduttiin hyvin myötämielisesti Venäjän Krimin miehittämiseen ja anneksaatioon ja pidettyyn kansanäänestykseen.

Hyvin moni EU:n alueella toimiva kansallismielinen tai äärioikeistolainen puolue toimii Venäjän äänitorvena ja politiikanteossaan tukee hyvinkin aktiivisesti Venäjää – tämä näkyy jopa EU:n päätöksenteossa puolueiden ja meppien äänestyskäyttäytymisen muodossa. Tässä suhteessa kansallismielisistä puolueista esim. Perussuomalaiset eroaa merkittävällä tapaa monesta muusta kansallismielisestä puolueesta europarlamentissa äänestäessään käytännössä EU:n linjan mukaisesti ja suhtautuen tuomitsevasti Venäjän Ukrainassa harjoittamaan politiikkaan ja sotatoimiin sekä Krimin miehitykseen ja laittomaan anneksaatioon.

Iso-Britanniassa UKIPin linja on venäläismyönteinen, Unkarissa Jobbikin venäjämyönteinen linja on ollut tunnettu jo pidemmän aikaa. Kreikan äärioikeistolainen/äärinationalistinen Kultainen aamunkoitto kuuluu myös niihin puolueisiin joiden suhtautuminen Venäjään on myötämielinen. Kreikassa asetelma on sikäli mielenkiintoinen, että myös poliittisen kentän vastakkaiselta laidalta löytyy hyvin voimakkaita Venäjä-sympatioita Syrizan eli Radikaalin vasemmiston liiton taholta. Saksalainen osavaltioparlamenteissa paikkoja kerännyt NPD (Saksan kansallisdemokraattinen puolue – kansanunioni) on tunnettu aggressiivisesta ulkomaalaisvastaisesta politiikastaan. Vuonna 1999 turvallisuuspalvelun laatiman raportin mukaan puolueen ideologia on lähellä kansallissosialismia. Lisäksi on syytä huomioida jo aiemmin mainitut Kansallinen rintama sekä Ataka. (3)

Venäjän suunnitelmissa on ollut myös luoda kansainvälinen äärioikeistolainen allianssi, jonka linkit ulottuvat jo tämän hetken suomalaisiin äärioikeistolaisiin liikkeisiin. SVL:n eli Suomen Vastarintaliike linkittyy Ruotsin vastarintaliikkeen ja sen kautta Pohjoismaiden vastarintaliikkeen kautta venäläisiin tahoihin. Syyskuun 5 ja 6. venäläisen RID:n (Russkoe Imperskoe Dvizhenie) edustaja Stanislav Vorobjov tapasi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (Nordiska Motståndsrörelsen) edustajia esiintyen myös Ruotsissa. Ruotsalaislähteiden mukaan venäläiset lahjoittivat rahaa ruotsalaistaholle puolueen perustamista varten. (4)

Kansainvälinen äärioikeistolainen allianssi on kokonaisuudessaan olennaisesti merkittävämpi liike, virallisemmalta nimeltään se on World National-Conservative Movement eli WNCM, johon on kutsuttu puolueita ja kansalaisliikkeitä myös Euroopan ulkopuolelta Chilestä, Japanista, Mongoliasta, Etelä-Afrikan tasavallasta, Syyriasta (Syrian Social Nationalist Party, jonka vieraana Johan Bäckman on käynyt), Thaimaasta sekä Yhdysvalloista. Anton Sekhotsovin blogista löytyy täydellinen lista kutsutuista puolueista ja liikkeistä, on kuitenkin huomioitava, että kutsun lähettäminen ei tarkoita sitä, että kutsun vastaanottanut ottaa osaa allianssin perustamiseen tai perustamista suunnitteleviin kokouksiin tai suhtautuu myötämielisesti Venäjän harjoittamaan politiikkaan. Suomeen kutsu on lähetetty Perussuomalaisille, Suomen Sisulle sekä SVL:lle eli ent. Kansallinen Vastarinta, näistä SVL:llä on välillinen yhteys Pohjoismaisen katto-organisaation kautta venäläisiin äärikansallisiin ja imperialistisiin ryhmittymiin. Perussuomalaisten kohdalla epäilen, että kutsun lähettämisen tarkoituksena on myös ollut vaikuttaa puolueeseen ja pyrkiä synnyttämään negatiivisia assosisaatioita sitä kohtaan, etenkin Johan Bäckmanin kutsun perään esittämät kysymykset antavat olettaa, että toiminnassa on ollut vilpillisiä aikeita matkassa. (5)

Sen ohella, että Venäjä kokoaa WNCM:ää rahoittaa se myös muita NGO eli Nongovernmental organizations’eja ja näistä kohtalainen osa toimii poliittisen tai aatteellisen kentän vastakkaisella laidalla, myös näiden rahoittajina toimii venäläistahoja, joko yksittäisiä Kremliin tiukasti sitoutuneita oligarkkeja ja/tai poliitikkoja tai virallisia tahoja peitetoimijoiden kautta. Näiden kaikkien organisaatioiden budjetin arvioidaan olevan vuodessa yli 100 miljoonaa dollaria ja toimintaa on kautta maailman yli sadassa maassa. (6) Lisäksi niillä on myös yksityisiä rahoittajia sekä tulonlähteitä.

Eräs tällainen ryhmittymä on World Without Nazism, presidenttinään oligarkki Borig Spiegel, joka on myös Venäjän liittoneuvoston jäsen ja Venäjänkielisten juutalaisten maailmankongressin presidentti. Hän on Haarezin mukaan ”sidottu tiiviisti Kremliin”. Spiegel on suomalaisen dosentti Johan Bäckmanin tukijoita, Bäckman on kuvannut suhdettaan Spiegeliin seuraavalla tapaa: ”Spiegel on henkilökohtaisesti minulle erittäin tärkeä yhteistyökumppani ja tapaamme säännöllisesti.” Johan Bäckman kuuluu tätä nykyä World Without Nazism organisaation päättäviin elimiin, kirjoitin aiheesta aiemmin syksyllä ”World Without Nazism ja SAFKA”, lyhyt lainaus blogistani:

World Without Nazism on levittäytynyt hyvin laajalle, voidaan puhua organisaatiosta joka on levittäytynyt erimuotoisena mahdollisesti kymmeniin eri valtioihin useammalle mantereelle Venäjältä Yhdysvaltoihin. Vaikka organisaation nimi onkin World Without Nazism, sen eräs merkittävimpiä tehtäviä on ollut vahvistaa venäläistä versiota historiankulusta, erityisesti koskien Baltian maiden miehittämistä sekä Ukrainaa Stalinin kaudella 30-luvun alussa koskettanutta Holomodoria.”

Ja

Suomalainen Johan Bäckman on hyvin merkittävällä tapaa mukana World Without Nazismin toiminnassa, hän on organisaation Presidium memberin jäsen, samoin hän on mukana Governing Boardissa ja tämän lisäksi hän on ns. akkreditoitu komissaari.” (7)

Venäjän ”soft power” vaikuttaa voimakkaasti myös Baltiassa, kussakin maassa on useita Venäjän rahoittamia organisaatioita. Re:Baltican tutkimusten mukaan Baltian maissa on kaikkiaan 40 erilaista organisaatiota, jotka saavat tukea Venäjältä. Viron ja Latvian nimetyt järjestöt saivat kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Liettuassa toimivien organisaatioiden ei tarvitse julkaista taloudellisia tietoja. Venäjän hallinnon rahoja ohjautuu täten myös virolaiselle Andrei Zarenkoville, joka johtaa kahta eri organisaatiota Estonia Without Nazism (Natsivaba Eesti) sekä the Integration Media Group (Integratsioonimeedia Grupp). Estonia Without Nazism on World Without Nazismin osasto, sen toimintaa voi verrata SAFKA:n toimintaan Suomessa. Andrei Zarenkovia onkin kutsuttu Viron Bäckmaniksi.

Venäjän ”soft powerin” lonkerot ulottuvat kautta maapallon, lonkeroiden sitoessa venäläisrahoittajiin ja tahoihin puolueita, yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä poliittisen kentän vastakkaisilta laidoilta Kreikan Syrizasta Ranskan Kansalliseen rintamaan. Euroopan valtioiden johdossa on myös muita yksittäisiä Venäjään myönteisemmin suhtautuvia henkilöitä. Tsekin presidentin Miloš Zeman pitää islamia Venäjän Ukrainan toimia suurempana uhkana Euroopalle, hän on myös pakotepolitiikan vastustaja. (8)

Venäjällä on ilmeisen selkeä tarkoitus luoda epävakautta Eurooppaan, jo toimiminen poliittisten ja ideologisten kenttien vastakkaisilla puolilla antaa tähän suuren suuren mahdollisuuden. Oikein kohdennettujen operaatioiden ja provokaattoreiden toimien myötä alueellista jännitettä on mahdollista lisätä, luoda konflikteja jotka eivät ilman ulkoista vaikutusta syttyisi tai ne eivät merkittävyydeltään nousisi kovinkaan korkealle. Suomessa on myös syytä miettiä sitä, että missä määrin Venäjä käyttää vaikutusvaltaansa ääriryhmiin vasemmalla ja oikealla. Mikä rooli sillä on konfliktinluonnissa SVL:n ja anarkistien välille? Tässä kohdin poliittisilta päättäjiltä vaaditaan hereillä oloa, samoin poliisin ja turvallisuuskoneiston on yleisesti oltava valmis vastaamaan muuttuneisiin ja muuttuviin haasteisiin. On myös syytä tutkia Venäjän roolia rahoittajana esim. informaatiosotureiden kuten Johan Bäckmanin kautta. SAFKA sinänsä ei ole aktivistien määrällä mitattuna suuri mutta voiko se olla kokoaan suurempi vaikutusvallaltaan ja mikä sen rooli kokonaisuudessa on?

Marko

Lähteitä:

1. http://anton-shekhovtsov.blogspot.ie/2015/05/russia-and-front-national-following.html?spref=tw

2. http://yle.fi/uutiset/lehti_venalaispankki_lainaa_40_miljoonaa_ranskan_aarioikeistolle/7656634

3. CESI:n twitter-viesti.

4. http://euromaidanpress.com/2015/09/19/russian-fascist-militants-give-money-to-swedish-counterparts/

5. http://anton-shekhovtsov.blogspot.fi/2015/09/russian-politicians-building.html

6. http://en.delfi.lt/nordic-baltic/kremlins-millions-how-russia-funds-ngos-in-baltics.d?id=68908408

7. http://www.sss-radio.ee/blog/world-without-nazism-ja-safka

8. http://www.talouselama.fi/uutiset/tsekin-presidentti-tarvitsemme-venajaa-kumppanina-emme-vihollisena-3475857