Blogi

World Without Nazism ja SAFKA

Maailma ilman natsismia, kuinka ylevä päämäärä jota kovin moni meistä olisi valmis tukemaan ja jonka edestä toimimaan mutta onko venäläisellä World Without Nazism (ven. Мир без нацизма) jotain muuta mitä viaton nimi antaa ymmärtää?

World Without Nazismin perustaja ja presidentti on Boris Spiegel, venäläinen poliitikko ja oligarkki – käytän tässä yhteydessä mielummin nimeä oligarkki kuin ”businessman”, koska sanana oligarkki kuvaa häntä paremmin mitä englannin kielinen ja sivistyneemmänoloinen ”businessman”. Spiegelillä on tiiviitä yhteyksiä Kremliin, Haarezin mukaan hän on "closely tied to the Kremlin." Meille suomalaisille Spiegel on tutumpi erään kohudosentin läheisenä tukijana, Spiegelin sanotaan olevan Johan Bäckmanin tukijoita ja hänen taustalla. Kenties merkittävin tukija. Boris Spiegel on myös puheenjohtajana Venäjänjuutalaisten maailmankongressissa ja tätä kautta hänellä tiedetään olevan linkkejä myös Israelin venäjänjuutalaisten yhteisöön. The Jewish Chroniclen mukaan Venäjän juutalaisten maailmankongressi (WCRJ) "works on behalf of the Kremlin".

World Without Nazism on levittäytynyt hyvin laajalle, voidaan puhua organisaatiosta joka on levittäytynyt erimuotoisena mahdollisesti kymmeniin eri valtioihin useammalle mantereelle Venäjältä Yhdysvaltoihin. Vaikka organisaation nimi onkin World Without Nazism, sen eräs merkittävimpiä tehtäviä on ollut vahvistaa venäläistä versiota historiankulusta, erityisesti koskien Baltian maiden miehittämistä sekä Ukrainaa Stalinin kaudella 30-luvun alussa koskettanutta Holomodoria. Holomodor tarkoitti nälkään tapaamista, ja käytännössä se oli ukrainalaisia kohdannut kansanmurha ja Ukrainan nousevan nationalismin murskaaminen neuvostodiktatuurin toimesta. Eestin turvallisuuspoliisi (Kapo) on määritellyt organisaation propagandaorganisaatioksi, jonka eräänä tehtävänä on välittää ”neuvostonäkökulmaa toisesta maailmansodasta” ja kuten tiedettyä, Neuvostoliitossa ja sen perillisessä Venäjällä suhtautuminen fasismiin on erityislaatuista ja sanalla ”fasisti” sekä ”fasismi” on voimakas negatiivinen merkitys ja se assosioituu ”täydelliseen pahaan” ja se on samalla likimain synonyymi ”valtion viholliselle”. Olipa vihollinen fasisti tahi ei, neuvostoyhteiskunnassa ja Venäjällä sanan maine on hyvin synkeä – osin ymmärrettävistä syistä johtuen – mutta sen leimallisuudesta johtuen, sanalla on suunnaton propaganda-arvo ja sitä käytetään oivallisesti tässä tarkoituksessa ja epäilemättä World Without Nazism organisaation nimi on se mikä on, jotta se assosioituu taisteluun fasismia ja natsismia vastaan vaikka päämäärät ovat monella tapaa toiset.

Käytännössä organisaation eräänä tehtävänä on tukea neuvostoliittolaista historiankirjoitusta ja muokata sen kautta ihmisten näkemystä historiasta Venäjälle myönteiseksi. Epäilemättä linkki fasismiin ja holomodoriin on se miksi dosentti Johan Bäckman on niinkin näkyvästi ollut osallisena ”kansantasavaltalaisen” unelman toteuttamisessa Donetskissa. Näin toimien hän on ajanut World Without Nazismin aatetta ja sanomaa mitä parhaimmalla tapaa: ”Kiovan juntta”, ”ukrainalaiset fasistit” ja ”fasistinen länsi” ovat teemoja joita viljellään voimakkaasti ja näin fasisminvastaisia voimia pyritään yhdistämään ja tietämättömät voivat haksahtaa organisaation jäsenjärjestöihin mukaan ymmärtämättä sitä minkä edestä taistelevat. Ehkäpä ymmärtämättömyyden eräs osoitus on se, että organisaation perustamiskokoukseen se sai tukikirjeen myös Hilary Clintonilta – tuskin Clinton tiesi millaiselle organisaatiolle lähetti tukikirjeen ja jos tiesi, epäilen ettei tänä päivänä sellaista lähettäisi.

Suomalainen Johan Bäckman on hyvin merkittävällä tapaa mukana World Without Nazismin toiminnassa, hän on organisaation Presidium memberin jäsen, samoin hän on mukana Governing Boardissa ja tämän lisäksi hän on ns. akkreditoitu komissaari. Organisaation presidenttinä toimii siis Boris Spiegel, hänen ohella Presidium memberejä ovat: Leonid Bard (“America without Nazism” – USA); Gert Weisskirchen (Saksa); Anna Herman (Ukraina – toimi Janukovitshin aikana ministerinä ja neuvonantajana); Andrei Zarenkov (Eesti); Joseph Koren (Latvia); Mikhail Ostrovsky (“Russia without Nazism” - Venäjä); Algirdas Paleckis (“Socialist People's Front” - Liettua); Michael Raif (Israelin venäläisyhteisö); Aleksander Sokolov; Inna Supac (parlamentaarikko – Moldova); Rita Khazanova (Secretary General of the IHRM "World without nazism"); Algirdas Palezkis (HRM "Litva without nazism"); Johan Bekman/Johan Bäckman (SAFKA).*

Strasbourgin toimiston johtajana toimii Marin Chiriac (Moldova). Organisaatio perustettiin juuri Strasbourgissa v. 2010.

Organisaation eestiläisen jaoston tiedetään saavan rahoitusta Venäjältä, organisaation eestiläisen jaoston johdossa toimivaa Andrei Zarenkovia eräät tahot ovat kuvanneet ”Eestin Bäckmaniksi”. Minulla ei ole tietoa siitä saako suomalainen SAFKA (Suomen antifasistinen komitea), jonka johtohenkilöihin Johan Bäckman kuuluu, rahoitusta Venäjältä ja/tai Boris Spiegeliltä – itse asiassa en tiedä kuinka tarkkaan viranomaistahot Suomessa ovat näitä kytköksiä tutkineet tai missä määrin heillä on ollut intressejä tutkia SAFKA:n kytköksiä venäläiseen katto-organisaatioon. SAFKA:lla sanotaan olevan noin parikymmentä aktiivijäsentä ja useampi sata ”tukijäsentä” eli määrällisesti kyseessä on marginaalinen ryhmä. Eri asia on sitten se, että onko Suomessa edes ymmärretty katto-organisaation kokonaisvaltaista toimintaa ja millaisia linkkejä sillä on useisiin maihin sekä Venäjän johtoon, ja näin kokonaisuudessa organisaatio on merkittävällä tapaa vahvempi mitä yksittäisten jäsenjärjestöjen summa antaa ymmärtää. Eestiläisten toimesta SAFKA:a on kutsuttu ”neo-stalinistiseksi järjestöksi”.

Johan Bäckmanin sanojen (ja tekojen) perusteella nimityksessä ei ole mitään väärää, SAFKA:a voitaneen kutsua aivan oikeutetusti ”neo-stalinistiseksi järjestöksi” – itsensä Johan Bäckmanin kirjoitukset tukevat tällaista päätelmää: “Stalin was very gentle and sweet.” Stalin’s government “did nothing wrong, everything went as it should have,” he says.” (SAFKA: "Stalin was gentle and sweet” – 24.2.2013).

Stalinin persoonaan en ota kantaa, vaikka en kenties aivan yhtä pitkälle menevää johtopäätöstä tekisi mihin Bäckman on päätynyt lukemani aineiston perusteella. Mutta historiallisten faktojen perusteella Stalin teki useitakin vääriä ratkaisuja – se menivätkö asiat kuten piti on itse kunkin päätettävissä.

Lyhyenä loppuyhteenvetona, kenties ymmärrämme hiukan väärin dosentti Johan Bäckmanin merkityksen ja aseman etenkin Venäjällä aivan kuten emme välttämättä ymmärrä sitä millainen organisaatio suomalaisen SAFKA:n taustalta löytyy, organisaatio jossa on kaikkiaan yli 130 jäsenjärjestöä ja alaorganisaatiota lukemattomissa maissa useammalla eri mantereella. Informaatiosota on tämän päivän sana. Onko SAFKA osa informaatiosotaa? Hyvin suurella todennäköisyydellä mutta vähintäänkin se on eräs väylä jolla Venäjä – Kreml, pyrkii vaikuttamaan tiettyjen ihmisten mielipiteisiin Suomessa. Ei ehkäpä ihan niin viatonta toimintaa mitä saattaisi kuvitella taisteltaessa natsismia vastaan. Eivätkä läheskään kaikki välttämättä edes tiedosta ja ymmärrä, tai halua ymmärtää sitä, että katto-organisaatiolla on muita, merkittävämpiä, päämääriä – kirjoittaa historiaa uudelleen venäläisestä näkökulmasta.

Marko

 

Linkkejä:

http://worldwithoutnazism.org/leaders/

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/08/anti-nazi-group-secretly-helping-kremlin-rebuild-russian-empire.html

http://www.antifa.fi/2013/02/stalin-was-gentle-and-sweet.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Spiegel