SSS-Radio.ee on MTÜ Eestisoomlaste ühenduse Sibelius, Sauna ja Sisu loodud netiraadioprojekt. Tegevust alustasime 2013. aasta lõpul. Toimetajatele ja teistele vabatahtlikele kaastöötajatele palka ei maksta. Põhikulud on autoriõigusmaksud ja kommunaalkulud. 

Kui Sulle meeldivad  meie saated ja soovid SSS-Raadio saadete jätkumist, siis võiksid toetada meie tegevust allolevat võimalust kasutades. Suur tänu!


Rahaline tugi PayPali kaudu


Toetada võib ka otse SSS-Raadio pangakontole: EE773300332166220007