Uudised

Radio valmistautuu analogista taajuutta silmällä pitäen.

Oman radiotaajuuden hakeminen on vielä käsiteltävänä viranomaisilla, mutta etenee koko ajan. Sen vuoksi olemme jo nyt varautuneet h-hetkeen hankkimalla tarvittavat tekniset valmiudet. Kuvasta näkyy mahdollinen tuleva kuuluvuusalueemme.